تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی

خواص جذب آلودگی میکروبی با زئولیت معدنی در فیلتر شنی در پیش تصفیه آب
و خواص جذب آلودگی های میکروبی در سیستم تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی

انحصار و دریافت نمایندگی شماره 169 و فروش زئولیت در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

خاک و سنگهای زئولیت معدنی کریستالی با حفره های 3 A آنگسترم100 ٪معدنی
خواص فیلترنمودن آب کشاورزی با سنگهای معدنی کریستال برای آب چاه کشاورزی
وپیش تصفیه های تصفیه آب صنعتی 100٪ معدنی

((خصوصیات سنگ زئولیت معدنی در پرورش ماهی ))

خصوصیات فیزیکی و شیمیای منحصربه‌ فرد سنگ زئولیت با خواص و املاح معدنی
می تواند همانند یک اسفنج تمام آلودگی میکروبی و آمونیاک استخر و کدورت آب
برگشتی و آب ورودی را جذب نموده را جذب نموده و باعث رفع آلودگی میکروبی
و حذف کدورت و کاهش نیترات می گردد همچنین در نهایت جذب فوضولات ماهی
در نهایت پس از گذشت چند دوره با تعویض شنهای جدید شنهای قدیمی تبدیل
یه کود بسیار قوی ارگانیک می گردد که شن جذب شده فوضلات ماهی کود بسیار
مفید برای رشد و کیفیت درختان برای کیفیت میوه می گرددو حتی میتوان این نوع
شن را کود بسیار قوی و آغشته به فوضلات ماهی را به فروش رساند.

(( سنگ و خاک زئولیت کریستالی چیست ؟
خواص مشابه زئولیت با نانو گرافن ها ))

تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی
سنگ معدنی کریستالی سیلیکاته زنجیره های گسترده و پیوسته ایی را بوجود
میاورندکه با توجه به نحوه اتصال و قرارگیری آنها در کنار یکدیگر شبکه ایی از فضاهای
خالی و حفره های قفسه مانند ی را تشکیل میدهند که قطر آنها بین 10-3A آنگسترم
میرسد .

وجود پرشمار این قفسه های کوچک خالی به همراه حضور برخی کاتیونهای فلزی قلیایی
و قلیایی خاکی با اتصال ضعیف ویژگی های منحصر بفرد جذب ،تعویض کاتیونی ، غربال
مولکولی و خواص کاتالیستی را بوجود میاورد که نه تنها این نوع سنگ معدنی را از دیگر
انواع رسها متمایز می سازد .

تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی
پس کلیه رشته این نوع سنگ زئولیت با چرخه صنعت کشاورزی بسیار مشترک و قابل
اجرا نیز می باشد .خواص منحصر بفرد ذکر شده این نوع سنگ معدنی کریستالی ،
در زمین های کشاورزی و گلخانه ها و پرورش گل و گیاه و انواع خاکهای کشاورزی
و فیلتر های آب پرورش ماهی و صنایع تولیدی مناسب است .

توضیحات و کلمات کلیدی :

*فروش زئولیت اصفهان
*قیمت زئولیت کشاورزی
*قیمت زئولیت آکواریوم
*زئولیت در آکواریوم آب شور
*خرید زئولیت آکواریوم
*زئولیت در اکواریوم گیاهی
* فیلتر زئولیت
*کاربرد ازن در پرورش ماهی
*قیمت دستگاه ازن ژنراتور
*سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل الا
*قیمت دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی
*قیمت تجهیزات پرورش ماهی
*قیمت دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی
*قیمت دستگاه اکسیژن ساز پرورش ماهی
*”طرح توجیهی پرورش ماهی مداربسته”
*استخر پرورش ماهی مدار بسته
*دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا
مدیریت فروش ((( تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی )))
تهیه کود بسیار قوی از فوضلات ماهی در جذب فوضولات ماهی به شن زئولیت

برای خرید این محصول با شماره تلفن 09128435229 خانم رضایی تماس حاصل نمایید .