کود پلیت مرغی ارگانیک

کود پلیت مرغی ارگانیک (( تولید کود مرغی ارگانیک با شن زئولیت معدنی ))
حتما به ذهن خیلی ها بر میخوره که با کود برخی از پرندگان یا دام یا طیور کود با
کیفیت و ارگانیک برای تولید در صنایع کشاورزی و گلخانه ایی مورد استفاده قرار
بگیرد .

بیشتر پرندگان از شن های موجود در طبیعت برای هضم غذا استفاده می کنند و
این شنها می تواند برای سلامتی پرندگان مفید یا مضر باشد.

کود پلیت مرغی ارگانیک
پیش بینی این موضوع که شن زئولیت معدنی در ابتدای پرورش و نگهداری دام و طیور
و پرندگان گوشتی مانند شتر مرغ و کبک و بلدرچین و بوقلمون و غیره ……………
می تواند در ابتدا برای این کار قرارگیرد .

با استفاده این شن کف محل پرورش هم می توان از بوی خیلی بد آمونیاک جلوگیری
کرد هم طیور و پرندگان از این شن به عنوان هضم غذا استفاده می کنند در نهایت جمع
آوری و فرآوری این کود و میکس خود این کود با شن زئولیت معدنی می تواند کود بسیار
قوی و با خاصیت تولید کرد.

کود پلیت مرغی ارگانیک تولید کود مرغی ارگانیک با شن زئولیت معدنی
تولید کود ارگانیک با شن زئولیت معدنی از طریق طیور و مرغ و شتر مرغ و انواع پرندگان
بدرچین و کبک و غیره ……….

یکی از مهمترین غذای طیور و پرندگان در سنگ دان و هضم غذای طیور از شن زئولیت
معدنی می توان استفاده کرد .

کود پلیت مرغی ارگانیک در میان کشاورزان به این صورت است که از طریق نگهداری
طیور و پرندگان گوشتی کاملا ارگانیک و طبیعی هستند. کود ارگانیک از فرآیند طبیعی
فساد یا تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها تحت شرایط کنترل شده به دست
می آید.

این شن معدنی نه تنها می تواند آلودگی میکروبی را جذب کند می تواند از طریق دفع
کود مرغی و میکس آن با خود شن معدنی زئولیت یه کود بسیار خوب و با کیفیت تولید
نمود .کود مرغی طبیعی همانند كود مرغي پلیتی دارای مواد آلي، ازت کل، فسفر،
پتاسيم وعناصر ريز مغذي (مس، منگنز، آهن و روي) می باشد.كود مرغي داراي مقدار
زيادي عناصر غذايي است و با بكارگيري آن در زمينهاي كشاورزي مي توان حاصل خيزي
خاك را افزايش داد.

کود پلیت مرغی ارگانیک
مقدار مصرف کود مرغی :بهترین روش در تعیین مقدار کود مرغی در هر هکتار انجام آزمون
خاک می باشد. و مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغی و آزمون خاک زراعی
تعیین با مشورت و نظر مهندسین متخصص منطقه انجام می شود.

کود پلیت مرغی ارگانیک با شن زئولیت معدنی
استفاده : کود مرغی در فصول مختلف سال در مزارع و گلخانه ها و مصرف آن در فصل
پاییز بیشترین زمان برای تجزیه کودمرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم
می گردد.

فرآوری کود مرغی طبیعی : با استفاده ازکود مرغ گوشتی و تخمی و مرغ مادرو
گوگرد وزئولیت و بنتونیت و کلینوپتیلولیت وکریستوبالیت وهالیت و مونتموریونیت و کوارتز
بستگی به نوع نژاد تغذیه طیور و مرغ متغیر است و ریزمغدیهای مفیدکشاورزی در کارخانه
های تولیدی کشور با ترکیب تولید و بسته بندی می گردد.

کود پلیت مرغی ارگانیک
* قیمت کود شترمرغ
* فواید کود شترمرغ
* وزن شترمرغ پرواری
* خواص کود شتر مرغ
* خواص مدفوع شتر
* خواص مدفوع کبوتر
* قیمت کود فضله کبوتر
*قیمت هر کیلو کود کبوتر
* کود مرغی برای درختان
* تولید کود ارگانیک

مدیریت فروش سنگ زئولیت معدنی خانم رضایی
09128435229