صادرات زئولیت ایران

فروش و صادرات  زئولیت معدنی ایران سنگ معدنی زئولیت برای انواع فیلتراسیون آب
در زمینه تصفیه آب صنعتی  و تصفیه آب دریایی و تصفیه فاضلاب صنعتی و کلیه رشته های
مرتبط در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و انواع فیلتراسیون مداربسته  پرورش ماهی

1- فروش زئولیت معدنی

2- صادرات زئولیت معدنی

3- بسته بندی انواع سایزها زئولیت معدنی ایران

4- فروش کلی و جزئی زئولیت معدنی ایران

5-قابلیت ارسال سفارشات انبوه

6- قابلیت بسته بندی سفارشات انبوه

7- طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون مداربسته برای تصفیه آب

8- طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون مداربسته برای تصفیه فاضلاب

9- طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون مداربسته برای پرورش ماهی

10-قابلیت فروش به کلیه نقاط ایران

11- قابلیت فروش و صادرات زئولیت ایران  و ارسال به کلیه کشورهای حاشیه ایران

12- صادرات زئولیت ایران و فروش به اروپا

برخی از کاربردهای این سنگ زئولیت معدنی در انواع کاربردها

اطلاعات تکمیلی  در زمینه تصفیه آب کشاورزی و نحوه شیرین سازی آب چاه
برای کشاورزی و تاثیر آن درخاک کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی آبشیرین کن کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی برای گلخانه ها و زمین های کشاورزی

تصفیه آب چاه کشاورزی یا فیلتر کردن  با سنگ زئولیت معدنی و میکروب زدایی آب چاه
و کنترل کیفیت آب چاه برای کشاورزی و مقاوم سازی  آب چاه برای گلخانه پرورش گل
و سیفی جات وفیلتر نمودن آب با این نوع زئولیت معدنی از کاربردهای این سنگ با ارزش است.

تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب بهداشتی و فیلتر نمودن فاضلاب با این
نوع سنگ زئولیت معدنی در اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کاربرد فراوانی دارد.

درواقع در روند همان  تصفیه آب صنعتی که به روش اسمز معکوس طراحی و
اجرا می گردد می توان به جای سیلیس از این نوع زئولیت استفاده نمود .و
پس از مراحل شیرین سازی آب چاه آب تصفیه

شده ذخیره می گردد و مورد استفاده گلخانه ها و زمین های کشاورزی
قرار می گیرد.

مدیریت نمایندی و فروش و  صادرات زئولیت ایران
Export zeolite iran

خانم رضایی 09128435229

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.