کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری

کاربرد سنگ زئولیت معدنی بستر دام ها و گاوداری استفاده گازازن پلاسما تمدن آریا
در گاوداری شیر دوشی و کارواش گاو و شستشوی دام و زایمان گاو

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
آیا می دانستید گاوها یکی از عوامل گرمایش زمین، آلودگی هوا و کاهش سطح
جهانی آب هستند؟
یک گاو از بدو تولد تا روزی که کشته می‌شود حدود ۳۵ کیلوگرم دی‌اکسید کربن
تولید می‌کند که این مقدار را می توان با سنگ زئولیت و گاز ازن پلاسما کم نمود.

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
آیا می دانستید 90٪ بیماریهای گاوی از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس
به وجود می آید ?
آغشته کردن خوراک دام به گاز ازن و آغشته کردن آب خوراک دام به گاز ازن
وتزریق گاز ازن به محیط می تواند جلوگیری ازانتشار و درگیری بیماری به
یکدیگرو اکثر بیماریهایی که منابع آنان از باکتری و میکروب است گاز ازن
به راحتی از بین می برد .

ایجاد بستر سنگ زئولیت در محیط دامداری و زیر پای دام برای جذب آلودگی دامی
و همچنین در بستر گاو های در حال زایمان و کارواش کردن دام ها به وسیله گاز ازن
پلاسما شرکت تمدن آریا و همچنین تزریق گاز ازن در خروجی فاضلاب دامداری و
فیلتراسیون فاضلاب با سنگ زئولیت معدنی می تواند فاضای 100٪ بهداشتی را برای
تولید گوشت صنعتی و شیر صنعتی و مکانیزه برای دامدار ایجاد نماید.

چند نوع از بیماری های شایع در گاوها و نوع انتقال بیماری :
1 – (FMD) بيماري تب برفكي (دهن زخم یا دباغ)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس

2 – بيماري طاعون (گاو مرگی)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس
عامل بیماری زا: ویروس طاعون

3 – بيماري شاربن (سياه زخم، قره يارا و خون شاش)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس
عامل بیماری زا: باكتري باسيلوس آنتراسيس

4 – بيماري شاربن علامتي (قره يانيق)
عامل بیماری زا: باكتري
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تماس با دام آلوده

5 – بيماري تيلريوز (زردي، سارليق)
نحوه انتقال: انتقال از طریق کنه های آلوده به انگل
عامل بیماری زا: انگل منتقل شده از کنه به دام
نحوه انتشار: انتشاز از طریق بزاق کنه در هنگام نیش زدن

6 – بيماري پاستورلوز (خشه خشه)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده، تنفس هوای آلوده و انتقال
از طریق زخم های پوستی
عامل بیماری زا: باکتری

7 – بيماري تب مالت (بروسلوز)
بیماری: بالا آتما، بچه اندازي و یا تب مالت که بیماری مشترك بين
انسان و دام است.
عامل بیماری زا: باکتری بروسلا
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده، تماس با جنین سقط شده و
جفت و ترشحات رحمی گاو

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
یکی از علت های که دامدران از این سیستم استفاده نمی کنند و تلفات می دهند
عدم اطلاع از این سیستم است که با توجه به کارهایی های بالای سنگ زئولیت
و گاز ازن پلاسما خیلی میتونه کمک به کیفیت دامداری نماید.

90٪ در صد آلودگی هوا و آلودگی دام و 90٪ آلودگی محیط دامداری و کاهش
بو با استفاده از سنگ زئولیت معدنی و دستگاه ازن ژنراتور

کاربرد زئولیت در بستر دام ها و گاوداری
با استفاده از زئولیت شرایط گاوداری ها بهتر می شود استفاده از زئولیت در حذف
آلودگی و انتشار آلودکی کمک فراوانی می نماید.

راههای پیشگیری:
این بیماری ها قابل پیشگیری است و می توان برای پیشگیری از ابتلای دام به
بیماری تب برفکی ودیگر بیماریهایی که با باکتری و میکروب سرکار دارند و منشاء ان
با باکتری و میکروب است اقداماتی همچون رعایت بهداشت و ضدعفونی نمودن
با گاز ازن مداوم جایگاه پرورش دام و وسایل موجود در جایگاه پرورش، قرنطینه نمودن
دام های آلوده، واکسیناسیون به موقع و کافی را انجام داد.

در بستر استراحت گاوها با استفاده ازسنگ زئولیت می توان این معضل را برطرف
نمود. . در صورتی که بر روی کف محل زندگی گاوها، مقداری زئولیت پاشیده شود،
آب باران و هر گونه آب و همچنین بو و آمونیوم محیط را جذب خواهد کرد و شرایطی
مناسب برای پرورش گاوها فراهم خواهد شد و تا 90٪ درصد میتوان آلودگی و میکروب
و باکتری را ازبین برد.

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
فروش سنگ زئولیت معدنی برای محیط دامداری و برای بستر دامداری و بستر
زایمان دامداری و همچنین فروش سیستم ازن ژنراتور تمدن آریا برای گاوداری

توضیحات فروش :
* لوازم شیردوشی گاوداری
* قطعات دستگاه شیردوش
* شستشوی دستگاه شیردوشی
* ضد عفونی کردن آب شرب دامداری
* فیلتر تصفیه آب زئولیت دامداری
* دور کردن حشرات با گاز ازن
* دور کردن آلودگی دامداری با زئولیت
* ضد عفونی بستر دامداری با زئولیت
* کاربرد ازن پلاسما در شیر دوشی
* حذف مواد شیمیایی در شیر دوشی
* حذف COD کامل از شیر دوشی
* تصفیه کامل COD از شیر دوشی
* تصفیه فاضلاب دامداری
* ضد عفونی با گاز ازن برای زایمان گاو
* ضد عفونی قسمت شیر دوشی دامداری
* ضد عفونی هوای گاوداری
* ضد عفونی گردن هوای گاوداری با گاز ازن
* ضد عفونی شستشوی پستان گاو
* ضد عفونی شستشوی پستان گاو با گاز ازن

مدیریت سنگ زئولیت دامداری و دستگاه ازن ژنراتور
خانم رضایی 09128435229

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی

کاربرد سنگ زئولیت در بستر رودخانه پیشگیری از انتقال میکروب و پیشگیری از ویروس
و پیشگیری از انتقال کدورت وفیلترهای اولیه برای تصفیه آب ورودی پرورش ماهی
قابل اجرا در داخل رودخانه و ورودی آب رودخانه در پرورش ماهی با ارائه نقشه

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی:
یکی از راهای پیشگیری و درمان سرایت بیماری و رفع آلودگی منطقه استفاده از سنگ
معدنی زئولیت به خاطر جذب آلودگی و میکروبی آن ریختن این شن زئولیت در بستر رودخانه
ها یعنی حدود 100 الی 200 متر بالاتر قبل از ورودی آب رودخانه به پرورش ماهی است
قبل ورود آب رودخانه به پرورش ماهی بتواند از خود واکنش دهد البته به خاطر اینکه این
زئولیت ها در بستر رودخانه شسته نشود یا آب به پایین تر نبرد بتواند ماندگاری داشته
باشد با روش خواصی باید کنترل شود .

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی:
برخی از پرورش ماهی ها در بستر رودخانه ها چاه زدن و از آب چاه همان رودخانه برای
پرورش ماهی استفاده میکنند که همین روش برای آنها هم جوابگو است .

دومین راه پس از تخلیه شن زئولیت در بستر رودخانه ها استفاده از دستگاه ازن ژنراتور
شرکت تمدن آریا است که می توان آب ورودی پرورش ماهی را ضد عفونی نمود و سومین
روش تزریق گاز ازن در استخر های پرورش ماهی به صورت تزریق مستقیم گاز ازن پلاسما
در استخرهای پرورش ماهی است.

یکی از اساسی ترین مشکل پرورش ماهی ها این است که در صورت خرید بچه ماهی
مبتلا به ویروس منطقه پرورش و استخر های پرورش ماهی را آلوده نموده و آب خارج
شده از پس آب پرورش ماهی نیز رودخانه و منطقه آن دور بر را آلوده می نماید.

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی:
در صورت آلودگی استخر های پرورش ماهی به ویروس و خروجی فاضلاب یا پس آب
پرورش ماهی به رودخانه در مسیر پایین تر از رودخانه اگر پرورش ماهی دیگری باشد
آن پرورش ماهی دیگری نیز آلوده ویروسی می شود و همین مسیر ادامه پیدا می کند
تا منطقه آلوده شود.

کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی
مشکل چیست و چکار باید کرد؟
برای پرورش ماهی های آلوده به ویروس با ریختن سنگ زئولیت در بستر رودخانه بالا
دست و ازن ژنراتور برای ضد عفونی نمودن و استفاده از سیستم الکترود می توان
آب ورودی را تقویت و از تلفات جلوگیری کرد و حداقل امکان آب خروجی را که می تواند
ادامه مسیر رودخانه را که آلوده میکند را کنترل نمود.

کاربرد زئولیت در جذب آلودگی :
ظرفت تبادل کاتیونی زئولیت ، تغیرکاتیون ها است . بارهای الکتریکی زئولیت معمولا
گروهی از کاتیون ها را جذب و برخی ها رو تغیرمی دهد . کاتیونهای آلوده به طور
الکترواستاتیکی بر روی سنگ زئولیت نگهداری می شوند و توسط سایر کاتیونهای
سنگ قابل تبادل هستند که این فرآیند، تبادل کاتیونی جذب آلودگی رو سطح می گردد.
ذرات میکروبی که مسئول جذب و تبادل کاتیونها هستند ، کمپلس های تبادلی نامیده
می شوند . واکنشهای تبادل ، خود به خودی هستند .

چنین واکنش هایی در طبیعت به عنوان واکنشهای هستند که به صورت طبیعی
جذب نمی گردد و این واکنشها با اصول تبادل کاتیونی می تواند واکنش از خود
نشان دهدمی توان این تبادل را به وسیله زئولیت ایجاد کرد.

توضیحات :
*نصب ازن ژنراتور شرکت تمدن آریا
* نصب و راه اندازی سیستم ازن زنی
* نصب دستگاه ازن ژنراتور پلاسما
* نصب و راه اندازی تزریق گاز ازن در استخر پرورش ماهی
* تزریق گاز ازن در پرورش ماهی
* تزریق گاز ازن استخر پرورش ماهی
* قیمت تجهیزات پرورش ماهی
* استخر پرورش ماهی مدار بسته
* دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا
* انواع هواده پرورش ماهی
* قیمت دستگاه اکسیژن ساز پرورش ماهی
* قیمت دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی
* وسایل مورد نیاز برای پرورش ماهی
* هزینه پرورش ماهی قزل آلا در سیستم مدار بسته
* پرورش ماهی در سیستم مداربسته
* قیمت تصفیه آب پرورش ماهی
* دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا
* کاربرد زئولیت در بستر رودخانه پروش ماهی
* نحوه ریختن زئولیت در بستر رودخانه پرورش ماهی

اجرای پیمانکاری و چیدمان سنگ زئولیت در بستر رودخانه
اجرای سیستم مدار باز تصفیه آب ورودی پرورش ماهی
فروش سنگ و کلوخه زئولیت برای پرورش ماهی

مدیریت فروش :
خانم رضایی 09128435229

قیمت زئولیت کشاورزی

قیمت زئولیت کشاورزی

زئولیت کشاورزی چیست ؟
خواص سنگ زئولیت سبز و کرم و انواع زئولیت ها
چگونه قیمت زئولیت کشاورزی را محاسبه و روی زمین کشاورزی اعمال نماییم .
چه عناصری باعث نوع زئولیت در خاک کشاورزی می گردد.

کلا مقدار تغیر یون های خاک توسط زئولیت با توجه به PH خاک میتونه در قالب خود جای
بحث فراوانی دارد حتی دوستانی مدعی هستند در هر هکتار باید 70 تن زئولیت میکس
بشه که این حجم در نوبه خود قابل بحث می باشد ولی بستگی به نوع خاک از هر
هکتار 17 تن الی 32 تن رنج متداول است .

فروش انواع سایزهای زئولیت بنا به درخواست مشتری و انواع بسته بندی
* سایز اول 0 تا 1 همان تقریبا شکل خاک می باشد.
* سایز 1 تا 3 میلیمتر که برای انواع فیلتر های شنی استفاده می شود.
* سایز 3 تا 7 میلیمتر که در ابتدا فیلتر شنی سر و ته فیلتر شنی استفاده می شود.
* سایز 7 تا 10 میلیمتر که به شن بادامی معروف است
* سایزهای بزرگتر تا پرتقالی و کلوخه که بنا به در خواست مشتری تحویل داده می شود.

مقاله در مورد تغیرات طبیعی ph خاک :
به طور کلی کودهای پتاسیمی از دو گروه عمده کلریدها و سولفات ها تشکیل می شوند
؛ سولفات ها گران تر از کلریدها هستند . به همین دلیل کلریدها به شرط آنکه محصولات
نسبت به کلرحساس نباشند؛ ترجیح داده میشوند.

بیشتر محصولات زراعی به کلر حساس نیستند و بنابراین با کلرید پتاسیم کوددهی می
شوند. سیلیکات های پتاسیم از خاکستر و دولومیت تهیه شده و حلالیت کمی دارند
اما حلالیت آن ها برای تغذیه محصول برنج در خاک های غرقابی به اندازه کافی بالاست .

کودهای پتاسیمی حاوی سولفات باید در مواردی به کار روند که فراهمی گوگرد ناکافی
باشد. کودهای پتاسیمی حاوی منیزیم در خاک هایی که منیزیم قابل دسترس آن ها
کم می باشد؛ استفاده می شوند . این خاک ها عمدتا شنی و با ظرفیت تبادل
کاتیونی پایین هستند.

محصولات حساس به کلر نباید با کلرید پتاسیم کود دهی شوند. این محصولات شامل
تنباکو؛ درختان میوه ؛ پنبه ؛ نیشکر؛ سیب زمینی ؛ گوجه فرنگی ؛ توت فرنگی ؛ خیار
و پیاز هستند. در خاک های حاوی رس ها 1:2 میتوان از کلرید پتاسیم در پاییز استفاده نمود.

در این گونه موارد کلر می تواند توسط رواناب زمستانه آبشویی شود؛ درحالی که پتاسیم
جذب کانی های 2:1 شده و بنابراین در فصل بعد در دسترس محصول قرار می گیرد.

مقدار کود پتاسیمی مورد نیاز بستگی به وضعیت پتاسیم قابل دسترس در خاک ؛ نوع
محصولات و بازده آنها دارد . تصفیه اصولی آب کشاورزی با تصفیه آب کشاورزی _ مصرف
کود پتاسیمی بایستی حداقل برابر با میزان پتاسیم برداشت شده توسط محصول باشد
که در بسیاری از موارد شامل دانه ؛ بذر ؛ غده ؛ ریشه و یا میوه می شود.

قیمت زئولیت کشاورزی :
محاسبه میزان کود مصرفی بر اساس مقدار برداشت پتاسیم توسط گیاه ، به شرط آنکه
هدرروی پتاسیم در اثر آبشویی درطی فصول بارندگی زیاد نباشد؛ صحیح است . پتاسیم
موجود در برگ ها و ساقه های باقی مانده در مزرعه می تواند به مقدار زیاد به خاک زیرین
آبشویی شود .

هدر روی در اثر آبشویی در اسپودوسول ها ؛ اکسی سول ها و اولتی سول ها رایج است .
جذب پتاسیم توسط گیاهان زراعی باعث کاهش میزان پتاسیم تبادلی در خاک می شود.
بنابراین ، با استفاده از کاهش پتاسیم تبادلی در خاک می توان میزان تقریبی پتاسیم مصرفی
را محاسبه نمود . به طور کلی ، 1 میلی گرم پتاسیم تبادلی در کیلوگرم خاک تقریبا معادل 5
کیلوگرم پتاسیم در هکتار در صورتی که عمق خاک 20 سانتی متر و وزن مخصوص ظاهری
خاک برابر با 6/1 گرم در سانتی متر مکعب در نظر گرفته شود. می باشد. در این محاسبه
پتاسیم بین لایه ای در نظر گرفته نشده است .

اگر در خاکی میزان پتاسیم قابل دسترس کم باشد ، دراغلب مواردی کود نیاز بشیتر از 5
کیلوگرم درهکتار است ، زیرا در بیشتر خاک ها به استثنای هیستوسول ها و اسپودوسول
ها قبل از آنکه میزان پتاسیم تبادلی افزایش پیدا کند باید مکان های بین لایه ای پر شوند.
این مشکل به ویژه در خاک های تثبیت کننده پتاسیم حاد می باشد .

در این گونه موارد؛میزان بالای کود پتاسیم مورد نیاز است . گیاهان توانایی مختلفی برای بهره
برداری از پتاسیم خاک دارند. تفاوت عمده ای بین گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای وجود دارد.
گیاهان دو لپه ای توانایی کمتری در استخراج پتاسیم و به خصوص پتاسیم بین لایه ای خاک دارند.

قیمت زئولیت کشاورزی :
از آنجا که تماس ریشه و خاک در چاودار بیشتر از شبدر است ، بنابراین چاودار به میزان کافی
از غلظت پایین پتاسیم محلول خاک که از پتاسیم بین لایه ای نشات گرفته ، تغذیه می کند.
لذا در صورتی که گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای همزمان با هم در خاک حضور داشته باشند
و پتاسیم به اندازه کافی در دسترس نباشند ؛ گیاهان دو لپه ای در رقابت با گیاهان تک لپه ای
قادر به جذب پتاسیم از خاک نیستند .

تفاوت بین گیاهان تک لپه ای ودو لپه ای در استخراج پتاسیم خاک نشان می دهد که در سطوح
پایین تر پتاسیم تبادلی گیاهان تک لپه ای در مقایسه با دو لپه ای رشد مطلوب تری دارند. باید
توجه داشت که تبدیل و یا تخریب کانی های خاک در اثر تخلیه زیاد پتاسیم بین لایه ای ، موجب
ازبین رفتن مکان های برقراری پیوند انتخابی با پتاسیم و از دست رفتن میزان حاصلخیزی خاک
کشاورزی به طور غیر قابل برگشت می شود .

فسفر _ مایه حیاط گیاه
اثرات فسفر در خاک کشاورزی
فسفر عنصر تشکیل دهنده ساختار مولکول های درشت سلولی در جانداران است و برای رشد
حیوانات ، گیاهان و ریزجانداران ضروری می باشد. فسفرعنصر کلیدی حیات نامیده شده است .
زیرا این عنصربه طور مستقیم در بسیاری از فرآیندهای حیاتی شرکت می نماید.

فسفر، درساختارنوکلئوپروتئین های حامل کدهای ژنتیکی موجودات حضور دارد و بنابراین
یکی از اجراء تشکیل دهنده سلول های زنده می باشد.

منشاء فسفر در خاک از منابع انسانی و طبیعی است و از طریق کاربرد کودهای معدنی
یا بقایای آلی وارد خاک شده و اغلب به اشکال غیر محلول و پایدار در خاک تجمع می یابد .

قیمت زئولیت کشاورزی
فسفر نیز همانند نیتروژن و گوگرد ، با اکسیژن ؛ تشکیل آنیون های کمپلکس می دهد ،
اما بیشتر فسفات ها تقریبا نامحلول می باشند. قابلیت انحلال کم فسفات ها سبب
محدود شدن قابلیت دسترسی فسفر می شود.

چرخه فسفر در خاک کشاورزی : قیمت زئولیت کشاورزی
بررسی چرخه فسفر در سیستم های کشاورزی ، اطلاعات مفیدی برای درک شیمی
خاک فراهم می آورد که بر فراهمی فسفر برای گیاهان و اثرات فسفر بر محیط زیست
تاثیر می گذارد.

فسفر محلول _
فسفر محلول خاک جزء کوچک ولی حیاتی از فسفر کل را تشکیل می دهد. در هردو
شکل آلی و معدنی فسفر می توانند در محلول خاک حل شوند. علاوه بر یون های آزاد
فسفر ؛ آب خاک حاوی ترکیبات کمپلکس فسفر ، ذرات کلوئیدی همراه فسفر و فسفر
آلی در ساختمان ترکیبات آلی محلول نیز می باشد.

فسفر در گیاهان _ قیمت زئولیت کشاورزی
فسفر به وسیله ریشه های گیاه ، جذب شده و سپس در تمام سلول های زنده آن توزیع
می گردد این عنصر ، بیشتر در بخش های زایشی گیاه تجمع می یابد . دانه باید دارای
مقدار کافی از فسفر و سایر عناصر غذایی حیاتی باشدکه بتواند تا زمان تشکیل ریشه ها
و دستیابی به ذخیره فسفر خاک کشاورزی ، نیازه های گیاه را تامین نماید.

فسفر موجود در سلول ها ، برای تشکیل مولکول های آلی کمپلکس ، باکربن، هیدروژن،
اکسیژن ، نیتروژن و سایر عناصر پیوند برقرار می نماید. فسفر ، یک جزء ضروری در ساختار
مواد ژنتیکی هسته سلول ها می باشد. درصورت فراهم نبودن فسفر کافی ؛ سلول ها
توانایی انجام تقسیم و تولید هسته های جدید را نخواهند داشت.

بنابراین ، کمبود فسفر سبب کوتاه ماندن گیاه ، تاخیردر بلوغ و چروکیده شدن دانه آن می گردد.
این اثرات ، به همان اندازه که به صورت کاهش در رشد قسمت های هوایی بروز می یابند،
بر ریشه ها تاثیر گذاشته و سبب کاهش رشد آن می گردند.

به طور کلی ، محصولات دانه ای حاوی بیشترین درصد فسفر بوده و محصولات علوفه ای
حاوی درصد متوسطی از فسفر می باشند. کشت طولانی مدت محصول ، نیاز به کاربرد
کود فسفری را افزایش می دهد. هرچند ،احتمالا در خاک های کوددهی شده این روند
برعکس می باشد.

قیمت زئولیت کشاورزی :
خاک هایی که برای مدت چندین دهه و یا قرن ها تحت کشت قرار گرفته و کوددهی در
آن ها صورت گرفته است ، افزایش قابل ملاحظه ای را در فسفر نشان می دهند . بخشی
از فسفر به وسیله محصولات مورد استفاده قرار می گیرد ؛ اما بخشی از آن در خاک
تجمع می یابد .

متاسفانه ، فسفر تجمع یافته در خاک ؛ از طریق بهپروردگی باعث آلودگی آب ها می شود.
تصفیه آب کشاورزی و انتقال آن به زمین کشاورزی وقابلیت جذب فسفرمعدنی
قابلیت جذب فسفر به انحلال پذیری آن و انتقال آب تصفیه شده برای تغیرات یونی آن
، مقدار آب و فاصله ای که یون فسفات باید برای رسیدن به ریشه گیاه طی نماید ،
بستگی دارد.

انحلال پذیری ، به عوامل متعدد دیگری از قبیل پی اچ و درجه حرارت وابسته است.
آب تصفیه شده و کنترل شده از لحاظ آلودگی نیز میتواند در تغیرات یون های خاک
تاثیر نماید و در مرور زمان کیفیت رشد گیاه و کیفیت خاک کشاورزی چندین برابر
می گردد .

قیمت زئولیت کشاورزی :
اثرات معدنی شدن و آلی شدن نیتروژن بر ماده آلی خاک کشاورزی
مقدارهوموس در خاک دست نخورده از طریق بافت خاک ، توپوگرافی و شرایط آب
و هوایی تعیین می شود. به طور کلی ، مقدار ماده آلی در آب و هوای سرد بیشتر
از آب و هوای گرم است و در دمای سالانه و پوشش گیاهی یکسان ، با افزایش
میزان بارندگی موثر افزایش پیدا می کند.

این تفاوت ها به کاهش پتانسیل اکسیداسیون ماده آلی در دما های پایین تر و
افزایش تولید زیتوده با افزایش بارندگی مربوط می شوند. مقدار هوموس به دلیل
ذخیره آب بیشتر و کاهش پتانسیل اکسیداسیون ماده آلی در خاک های ریز بافت
نسبت به درشت بافت بیشتر است . مقدار ماده آلی در علفزارها نسبت به پوشش
جنگلی بالاتراست.

به طور کلی ، این روابط برای خاک هایی که دارای وضعیت زهکشی مناسب هستند ،
صادق می باشند. در شرایطی که زهکشی ضعیف باشد، تجزیه هوازی متوقف شده
و سطوح بقایای آلی بدون توجه به دما یا بافت خاک ، افزایش می یابد .

نسبت C/N خاک سطحی دست نخورده در تعادل با محیط در حدود 10 یا 12 است . به
طور کلی ، این نسبت در خاک زیرین ، به دلیل کمتر بودن مقدار کربن ، کاهش می یابد .
در یک خاک دست نخورده ، جمعیت میکروبی نسبتا ثابت است ، مقادیر نسبتا ثابتی از
بقایای گیاهی به خاک بر می گردد و معمولا میزان معدنی شدن نیتروژن آن پایین می
باشد و اگر خاک کشاورزی از طریق شخم به هم ریخته شود ، معدنی شدن نیتروژن
به طور ناگهانی و به سرعت افزایش پیدا می کند .

قیمت زئولیت کشاورزی :
کشت مداوم بدون برگرداندن مقادیر کافی از بقایای محصولات کشاورزی ، در نهایت منجر
به کاهش مقدار هوموس خاک خواهد شد.

واکنش های شیمیایی در برگیرنده نیتریت
علاوه بر نیترات زدایی میکروبی ، شرایط خاصی وجود دارند که در آن ها هدر روی نیتروژن
خاک و کود از طریق واکنش های شیمیایی در برگیرنده نیتریت صورت می گیرد. هر چند
نیتریت معمولا در خاک تجمع پیدا نمیکند ، اما درخاک های آهکی و یا مناطقی که تحت
تاثیر کودهای حاوی آمونیوم قرارمی گیرند ، حضور دارد.

عوامل موثربر تجمع نیتریت : قیمت زئولیت کشاورزی
تجمع نیتریت در خاک اثرات مخربی بر گیاهان و ریز جانداران خواهد داشت . مقادیر سمی
نیتریت معمولا موجب کاهش فعالیت نیتروباکتریها می گردد. در PH 5/7 تا 8 امکان تبدیل
آمونیوم به نیتریت بیشتراز تبدیل نیتریت در خاک ، PH بالا است ، اما تبدیل آن به NO2 و
N2 در PH بالا محدود می شود .

قیمت زئولیت کشاورزی :
حتی اگر خاک یخ بزند ، نیتریت تشکیل شده در پاییز میتواند نیترات زدایی شیمیایی گردد .
افزایش شدت نیترات زدایی شیمیایی در خاک یخ زده منجر به ورود نمک های محلول حاوی
نیتریت به لایه باریک آبی یخ نزده در نزدیک سطح کلوئیدهای خاک می شود. این پدیده باعث
افزایش غلظت نیتریت و در نتیجه افزایش نیترات زدایی شیمیایی خواهد شد.

در مجوع کل می توان نتیجه گرفت که واکنشهای طبیعی خاک و واکنشهای طبیعی توسط
زئولیت ها می تواند نتایج مثبتی داشته باشه که بنا به کیفیت خاک مقدار تزریق سنگ زئولیت
معدنی در خاک و عمق میکس زئولیت متغیر می باشد و در زمینهای کشاورزی حتما باید
با روش دقیق زئولیت را میکس نمود.

توضیحات :
* فروش زئولیت اصفهان
* فروش زئولیت سمنان
* ساختار زئولیت
* انواع زئولیت های طبیعی
* فروش زئولیت کلینوپتیلولیت
* کاربرد سنگ زئولیت در باغ مرکبات
* کاربرد زئولیت در درختان پسته
* کاربرد زئولیت در درختان پسته
* کاربرد زئولیت معدنی ایران
* کاربرد زئولیت در باغ خرما
* کاربرد سنگ زئولیت در نخلستان خرما
* کاربرد زئولیت در باغ های خرما پیارم
* کاربرد زئولیت در تولید کود و حذف آلودگی کود
* کاربرد زئولیت کشاورزی
* قیمت زئولیت کشاورزی
* خرید و فروش زئولیت

مدیریت فروش خانم رضایی
قیمت زئولیت کشاورزی
09128435229

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
در میکس زئولیت باید به 16 عنصر خاک دقت نماییم ؟

شانزده عنصر شیمیایی خاک :
شامل ( کربن، اکسیژین و هیدروژن ) این سه عنصر از دی اکسید کربن و آب
بدست می آیند ، به همراه عناصر نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم
،گوگرد،آهن ،منگنز ،روی ،مس ،بر، مولیبدن و کلر ،برای رشد تمام گیاهان مورد
نیاز می باشد .

برخی از گونه های گیاهی ، به یک یا چند عدد از عناصر کبالت ،سدیم ،
وانادیم و سیلیسیم نیز نیاز دارند .

با آزمایشات مربوطه می توان تشخیص داد که چقدر در هر هکتار زئولیت
میکس نماییم تا خاک جوان سازی شود.

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
درحالی که کربن و اکسیژن از دی اکسید کربن هوا تامین می شوند، منبع اولیه
سایر عناصر ضروری ، خاک می باشد. سایر عناصر به جز هیدروژن آب ، عناصرغذایی
معدنی نامیده می شوند . تنها برخی از سیزده عنصر غذایی معدنی ضروری در خاک
کشاورزی دارای فرم شیمیایی هستند که می تواند فورا به وسیله گیاهان
مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت
بخش های غیر قابل استفاده غیر قابل جذب ، که سرانجام برای گیاهان قابل جذب
می شوند ، دو نوع هستند :ممکن است در ترکیب با مواد آلی مانند: نیتروژن ،
درهوموس خاک ، و یا در ذرات جامد معدنی خاک کشاورزی مانند : پتاسیم تثبیت
شده در برخی از رس های خاک وجود داشته باشند که هرکدام در نوع خود باید
کنترل گردد.

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی در تامین عناصر غذایی
زمان لازم برای کامل شدن تجریه و انحلال این ترکیبات ، از چند روز تا صدها سال
متغیر می باشد . خاک ها دارای قابلیت های متفاوتی برای تامین عناصر غذایی
معدنی مورد نیاز گیاهان هستند . این ویژگی امکان طبقه بندی خاک ها بر اساس
سطح حاصلخیزی آن ها را فراهم می آورد .سطوح این طبقه بندی می تواند از
کمبودتا کفایت و یا حتی سمیت مازاد یک یا چند عنصر غذایی متغیرباشد.

کمبود جدی تنها یکی از عناصر غذایی ضروری عملکرد گیاه را به طور قابل توجهی
کاهش می دهد. چندین خصوصیت خاک در تعیین حاصلخیزی یک خاک اهمیت دارند
.یکی از این خصوصیات ، جذب و ذخیره عناصر غذایی بر روی سطوح ذرات خاک است .

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی برای جذب عناصر: زئولیت کلینوپتیلولیت
جذب عناصر غذایی ، از طریق جذب بر روی ذرات دارای بار منفی خاک صورت می گیرد.
این نوع جذب ، تبادل کاتیونی کاتیون های جذب شده با کاتیون های دیگر موجود در
محلول تبادل می شوند نامیده شده و مقدار کاتیون های غذایی که یک خاک جذب
می کند ، ظرفیت تبادل کاتیونی CEC خاک نامیده می شود .

بار منفی در خاک تاثر آن در خاک کشاورزی و گیاهان گلخانه ای
بار منفی خاک ها در ارتباط با ذرات رس می باشد ، اما بخشی از ظرفت تبادلی خاک
از ماده آلی هوموس منشاء می گیرد . بارهای منفی ماده آلی عمدتا از گروه های
عاملی فنولیک و کربو کسیلیک سرچشمه می گیرند.

از آنجایی که این گروه های عاملی ، اسید های ضعیفی هستند ، با افزایش پی اچ بار
منفی ماده آلی خاک افزایش می یابد. بارهای منفی ماده آلی خاک مانند رس ها ،
کاتیون ها را جذب می کنند . نسبتی از ظرفیت تبادل کاتیونی که به رس های خاک
و یا ماده آلی اختصاص می یابد به مقدار هر یک از آن ها در خاک و نوع رس ها
بستگی دارد.

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی درتبادل یونی :
در اکثر خاک های معدنی ، رس ها خاک بخش بیشتری از ظرفیت تبادل کاتیونی
را شامل می شوند . دربین خاک های معدنی ، خاک هایی که دارای رس بیشتر
و شن و سیلت کمتری هستند ، بیشترین ظرفیت تبادل کاتیونی دارند .

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت
از جمله عوامل موثر در کاهش حاصلخیزی خاک ، اسیدی شدن خاک می باشد.
به طور کلی سه عامل در اسیدی شدن خاک ها نقش دارند.:

1 به هنگام برداشت محصولات ، بازهای کاتیونی به همراه گیاه خارج می شوند.
2 بازهای تبادلی ، به همراه آب زهکشی به زیر ناحیه ریشه گیاه انتقال می یابند .
3 از آنجایی که بخش زیادی از کود نیتروژنی به کار برده شده برای گیاهان ، حاوی
نیتروژن آمونیومی می باشد این مسئله هم در مورد کودهای آلی و هم در مورد
کودهای شیمیایی صدق می کند . افزودن مقادیر زیادی نیتروژن آمونیومی اسیدی
شدن خاک را به دنبال دارد .

تغیر پی اچ خاک PH خاک کشاورزی توسط سنگ زئولیت سبز و کرم
پی اچ خاک ، یکی از مهم ترین ویژگی های خاک و یک متغیر اصلی محسوب می شود
. دربین پارامترهای قابل اندازه گیری در تعیین خصوصیات خاک ، بدون شک پی اچ یکی
از متداول ترین آن هاست که میکس نمودن زئولیت با خاک کشاورزی بسیار کاربرد
وسیعی در تغیرات PH خاک دارد.

تغیریونهای خاک کشاورزی و PH کشاورزی توسط زئولیت ها
تست آنالیز PH با توجه به سادگی و سرعت اندازه گیری ، اندازه گیری پی اچ یکی
از آزمونهای رایج آزمایشگاه های خاک شناسی بوده و آگاهی از آن نیازمند شناخت
فرآیندهای شیمیایی مهم مانند تحرک یونی ، تعادلات رسوب و انحلال ، سینتیک رسوب
و انحلال ، تعادلات اکسیداسیون و احیاء و همچنین قابلیت دسترسی عناصر غذایی
برای گیاهان و پاسخ منفی بسیاری از گونه های گیاهی به اسیدیته خاک می باشد
نتیجه حاصله از این تغیرات با زئولیت سبز معدنی می تواند واکنشهایی به خاک
کشاورزی دهد که باعث جوان سازی خاک می گردد.

تغیرات تصفیه آب و ازن زنی به آب چاه کشاورزی
تاثیرات ازن زنی به آب چاه کشاورزی باعث میگردد که تغیراتی در فاز جامدات و گازها
و مایع جات خاک شود : خاک کشاورزی مخلوط پیچیده ای از ترکیبات فاز جامد، مایع
و گازها هستند و پی اچ خاک ، حاصل برهمکنش این فازها با یکدیگر می باشد.همچنین
این ترکیبات ، خاک ها را در مقابل تغییرات پی اچ ناشی از ورود اسیدها و بازها که به طور
طبیعی یا در اثر فعالیت های انسانی صورت می گیرد که به راحتی می توان واکنشهایی
مثبت رشد درختان میوه در خاک ایجاد کرد .

کاربرد سنگ زئولیت سبز برای کشاورزی : زئولیت کلینوپتیلولیت
واکنشهای صنعتی در میکس سنگ زئولیت معدنی بسیار کاربرد داشته و تغیرات بسیار
زیادی در کاهش مصرف آب چاه و همچنین رشد درختان و رشد محصول با کیفیت داشته
و این اطلاعات از واکنش های تامپون کننده پی اچ برای شناخت هوادیدگی طبیعی خاک
کشاورزی وواکنش خاک به ورود آهک ، کودهای نیتروژنی اسیدزا، زباله های معدنی
اسیدی و باران اسیدی ، ضروری است .

توضیحات فروش
* فروش زئولیت سمنان
* فروش زئولیت کلینوپتیلولیت
* قیمت کود زئولیت
* کاربرد زئولیت در کشاورزی
* کاربرد زئولیت در کشاورزی
* قیمت زئولیت در بازار

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229

کاربرد زئولیت در کشاورزی

برخی از خاک های کشاورزی درچرخه باغداری به علت شوری ضعیف و تولید میوه درختان
کم می شود و در نهایت رو به خشکی ودرختان خشک می شوند.

خاک های فرسوده یا بدون کشت که به علت خشکسالی و شوری آب از چرخه کشاورزی
کنار می روند را می توان با اصلاح خاک کشاورزی دوباره حاصلحیز نمود راهکارها این است
که از طریق تعویض کاتیونهای خاک و اصلاح خاک و اضافه نمودن سنگ معدنی زئولیت دوباره
خاک را زنده کردو همچنین استفاده از سیستم ازن ژنراتور و ازن زنی و فیلتر تحت فشار
شنی معدنی زئولیت نیز تاثیر بسیار زیادی در تصفیه آب کشاورزی دارد.

اصلاح نمودن خاک کشاورزی برای حاصلخیزی خاک ، علمی است که از قابلیت خاکهای
در تامین مقدار مطلوبی از عناصر غذایی برای محصولات متنوع کشاورزی و زراعی
مناسب است و از لحاظ فیزیکی خاک باید به آن دقت نماییم .

کاربرد زئولیت در کشاورزی
همانطوری که میدانیم خاک کشاورزی مثل گیاهان زنده است و قدرتی که از خود به نمایش
می گذارد طبیعت از آن لذت می بردو طبیعت کشاورزی و منظره های سر سبز به آن وابسته
هستند و بدون خاک مناسب رشد گیاهان طبیعت سرسبز تبدیل به خشکساری می شود
در برخی از نقاط این خشکساری به وسیله جوء آب و هوا و سختی خاک به وجود می آید.

بیشتر خاکهای خشک و بی حاصل قابل احیا می باشد و این مناطق خشکساری قابل ترمیم
و قابل برگشت می باشد و میتوان خاک راهم احیا و به چرخه طبیعت بازگرداند 100 % درصد
مناطق خشکساری رامیتوان ترمیم و قابل رشد گیاهان و درختان نمود .

کاربرد زئولیت در کشاورزی
به عبارت دیگر، حاصلخیزی خاک مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی
است که کنترل کننده فراهمی عناصر غذایی است . آگاهی از این فرآیندها و برهم کنش ها
برای تامین مناسب عناصر غذایی مورد نیاز محصولات گیاهی ضروری می باشد .

اصلاحات خاک کشاورزی بر مبنای اصول مواد فیزیکی و شیمیایی خاک است با تغیر یونهای
خاک کشاورزی از طریق سنگ زئولیت معدنی می توان عناصر خاک را تغییر داد و حاصلخیز نمود.

که در خاک میتوان این نوع عناصر را با آزمایش خاک به دست آورد و میتوان با آنالیز خاک این
اصلاحات را تنظیم نمود و خاک مناسب و استاندارد به دست آورد با افزایش مواد قلیایی و
بعضی از موادهای شیمیایی میتوان عناصر خاک را تنظیم نمود .

باغدارن و کشاورزان عزیز باید قبل از سر رسید فصل کار خود پیش بینی های لازم را برای
تصفیه آب کشاورزی و همچنین تصفیه و استاندارد سازی خاک کشاورزی قبل از فصل
کاری و رشد درختان و بیدار شدن درختان و شکوفه زدن درختان وگیاه را انجام .

کاربرد زئولیت در کشاورزی
یکی از خواص سنگ زئولیت معدنی برای درختان و گیاهان با کیفیت بهتر و با قدرت بالای
عنچه زدن است که در استقامت غنچه میوه بسیار کاربرد دارد وبه سادگی غنچه از
درخت جدا نمی شود.

هدف اصلی حاصلخیزی خاک کشاورزی ، تهیه مناسب و متعادل عناصر غذایی مورد نیاز
گیاهان است . باتوجه به آنکه نیاز گیاهان به عناصر غذایی متفاوت می باشد ، نوع کشت
محصول و نوع فصل نیز میتواند تاثیر گذار باشد . خاکی که برای یک گیاه حاصلخیز تلقی
می شود . الزاما نمی تواند برای گیاه دیگر نیز حاصلخیز باشد .

عواملی مانند عمق ، نوع بافت خاک کشاورزی ، نوع ساختمان و طبقه بندی خاک کشاورزی
، نوع ترکیب شیمیایی خاک و شیب و آنیون های تاثیر گذار در باروری خاک کشاورزی دارند.

حاصلخیزی خاک منجر به کاهش راندمان تولید می گردند. درحالی که در خاک هایی با املاح
متوسط ، اعمال مدیریت مناسب باعث افزایش راندمان تولید محصول می شود در نهایت
تصفیه آب کشاورزی در کیفیت و راندمان تولید محصولات کشاورزی تاثیر گذار است.

کاربرد زئولیت در کشاورزی
همچنین بعد از احیای زمین هم زمین کشاورزی حاصلخیز می گردد و هم ارزش آن زمین
چند برابر می گرد .

خواص بالای زئولیت در باغات میوه :
خواص زئولیت معدنی در باغات پسته نیز به دلیل استقامت بالای پسته در برابر خشکسالی
و همچنین حاصلخیزی آن با سنگ زئولیت معدنی کاربرد بالایی در رشد درختان پسته
و زیتون و درختان لیمو و پرتقال و کیوی و دیگر باغات دارد.

کاربرد زئولیت به دلیل حفظ آب و خیره آب در سنگ زئولیت :
صرفه جویی بسیار بالا در زمینه آب چاه کشاورزی نیز دارد چون زئولیت آب را در خود
جذب نموده و به آرامی از خود خارج می نماید و این فرصت بسیار خوبی برای نگهداری
آب چاه در دل این سنگ می باشد.

کیفیت چند برابر محصول توسط سنگ زئولیت معدنی :
به دلیا املاح مناسب و خواص دارویی و درمانی این سنگ پس از واکنش در نزدیکی ریشه
درختان باعث کیفیت و مزه بسیار خوب میوه از طریق این زئولیت معدنی می گردد.

سنگ معدنی زئولیت قابل میکس باخاک می باشد و معمولا در هر هکتار بستگی به
نوع خاک از 27 تن در هر هکتار الی 57 تن در هکتار قابل میکس با خاک می باشد

توضیحات :
* کاربرد زئولیت در باغ پسته
* استفاده سنگ زئولیت معدنی در باغ پسته
* قیمت زئولیت کلینو پتولیت
* کاربرد زئولیت در کشاورزی
* قیمت زئولیت کشاورزی

مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229

کاربرد خاک بنتونیت درکشاورزی

فروش رس و پودر بنتونیت معدنی طبیعی در صنعت کشاورزی
صادرات بنتونیت
کاربرد خاک بنتونیت و زئولیت سبز و زئولیت کرم درکشاورزی
اندازه تولید این سنگ از سایز 0تا 1 و از 1 الی 10 میلیگرم تا به بالا کلوخه
ودیگر سایزها برابر سفارش مشتری
کاربردهای تخصصی بنتونیت و زئولیت سبز و زئولیت کرم در صنعت کشاورزی

کاربرد سنگ معدنی بنتونیت درمصارف کشاورزی:
اکثرا خاک ها کشاورزی و گلخانه ایی رسی می باشد ولی اینکه چه درصدی میتونه
توی این خاک برای رشد درختان و گیاهان مفید باشه جای سوال است ؟ برخی از
خاک کشاورزی میتونه در رشد گیاهان و درختان ایجاد مزاحمت نماید حالا این به دو
دلیل می تواند باشد یکی از املاح بالای مفید خاک است یعنی ویتامین بالای خاک که
خاک قلیایی است و دیگری که می تواند برای گیاهان و درختان مضر باشد خاک های
اسیدی است.

که سریعا آب را به خود جذب و تبخیر می نماید که اینجا سنگ زئولیت معدنی وسنگ
بنتونیت معدنی به نوبه خود می تواند به کمک هر دو نوع خاک را تصفیه و زنده نماید
ولی بیشتر بنتونیت و رس های مونتموریونیتی در برخی از صنایع کشاورزی کاربرد دارند
که عبارتند از: سموم کشاورزی به عنوان ناقل ،کودهای کشاورزی جهت حاصلخیزی خاک
و گلوله سازی غذای در کشاورزی نیز به خاکی که جاذب خوب آب باشد و گیاهان در آن
خوب رشد کنند خاک رس اطلاق می‌گردد.

پودر میکرونیزه بنتونیت، بهترین ماده معدنی در تولید کود شیمیایی کشاورزی و
بستر سازی محل نگهداری دام و طیور است.

بنتونیت یک ماده معدنی چندگانه و جزء دسته کانی‌های سیلیکاتی محسوب می‌گردد،
پس با یک عنصر رو به رو نیستیم، چندین ماده مختلف که برای ما کارایی زیادی از قبیل
جذب آب و عناصر سنگین، تبادل یونی و تورم پذیری بالا، را به همراه دارد که البته چه
درصدی در چه خاکی تزریق شود جای بحث می باشد.

کاربرد خاک بنتونیت درکشاورزی
پیشگیری از جریان نفوذ آب های آلوده درعمق زمین :
پساب هاي صنعتي و کشاورزي مهمترين عامل آلوده کننده آب هاي سطحي و زيرزميني
هستند . به منظور کنترل اين پساب ها ، محيط هاي نگهداري و انتقال را بااستفاده از
بنتونيت هاي سديم دار بايد ايزوله نمود .ویژگی جذب کنندگی و پس دهندگی آب در
بنتونیت برای خالص سازی فاضلاب ها بسیار مفید است .

کاربرد خاک بنتونیت درکشاورزی
مشخصات شيميايي سنگ معدنی بنتونيت :
بنتونيت در خانواده سيليکات هاي صفحه اي و گروه اسمكتيت بوده و از نظر ساختماني
داراي ساختمان سه لايه اي هستند که يك لايه آلومينيوم هشت وجهي بين دو لايه
سيليس چهار وجهي قرار مي گيرد. صفحات چهاروجهي از SiO4 تشکيل شده است
و هر چهاروجهي آن توسط 3 اتم اکسيژن با چهار وجهي هاي مجاور خود پيوند مي يابد.

کاربرد خاک بنتونیت درکشاورزی
بنتونيت حاوي هيدروکسيل (OH) اند که در مرکز حلقه شش تايي قرار مي گيرند .
واکنشهای طبیعی بنتونیت در صنعت کشاورزی و گلخانه ایی می تواند کمک
به سزایی در کیفیت و رشد گیاهان و درختان گردد.

توضیحات :
* قیمت زئولیت در بازار
* قیمت هر تن زئولیت سبز کشاورزی
* قیمت خاک بنتونیت
* کاربرد خاک بنتونیت درکشاورزی
* قیمت کود گوگرد بنتونیت دار
* گوگرد بنتونیتی چیست
* بنتونیت چیست
* قیمت روز بنتونیت
* قیمت هر تن بنتونیت
* لیست قیمت بنتونیت

فروش ویژه بنتونیت با کیفیت بسیار بالا و درجه 1 صادراتی برای انواع کاربردها
برداشت یکدست بسته بندی شکیل و تحویل سریع حتی روزهای تعطیل با
مدیریت فروش تماس بگیرید.

مدیریت فروش خانم رضایی
Bentonite Mineral Exports
09128435229

کاربرد بنتونیت در حفاری

فروش بنتونیت معدنی طبیعی در صنعت حفاری و چاه ارت
صادرات بنتونیت
کاربردهای تخصصی بنتونیت
(Na, CaO)(Al, Mg)(Si4O10)3 (OH)6 nH2O

کاربرد بنتونیت در حفاری
کاربرد سنگ معدنی بنتونیت در حفاري چاه عمیق نفت و گاز :در حفاری های عمیق
3000 الی 5000 هزار متری بنتونیت بدلیل تعلیق پذیری واستاندارد سیلان در غلظت
های بالا و قدرت آب بندی در اثر تورم از حدود 70 سالپیش به عنوان گل حفاری مصرف
می شود .این نوع بنتونیت بیشتر از نوع سدیکیا تورم پذیر است .بنتونیت کلسیم
یا خاک اسیدی بندرت برای این کار مصرف می شود .

کاربرد سنگ معدنی بنتونیت در چاه ارت
نحوه استفاده کردن بنتونیت در چاه ارت : دوغاب بنونیت در چاه ارت به عنوان یک
مادهٔ کم‌مقاومت استفاده می‌شود که الکترود زمین در آن قرار می‌گیرد. بنونیت
حفره‌های اطراف میلهٔ زمین را پر می‌کند تا مقاومتش پایین بیاید. بنونیت به علت
داشتن خاصیت تیکسوتروپیک پس از مدتی راکد ماندن، ژل می‌شود و شسته
نخواهد شد. بنونیت مقاومت الکتریکی پایینی دارد و در شرایط معمولی
خشک نمی‌شود.

کاربرد سنگ معدنی بنتونیت درارتینگ و چاه های ارت:
امروزه بنتونیت با هزينه اي به مراتب پايين تر جايگزين مناسب و بهينه اي براي
مخلوط سنتي ذغال ونمك درسيستم ارتينگ می باشد و درصد خنثی نمودن
الکتریسته و جریان برق به راحتی انجام می گیرد.

کاربرد سنگ معدنی بنتونيت هاي فعال طبيعي
بنتونيت ها در صنايع غذايي ، صنايع شيميايي ، تهيه گوگرد ، صنعت نفت ، کاغذ
سازي ، صنعت قند وشکر و نوشابه ، کنترل آتش سوزي ،تميزکننده وجود دارند .

کاربرد بنتونیت در حفاری
بنتونيت هاي فعال طبيعي و بنتونيت هاي جانشيني سديم :
اين نوع بنتونيت ها در صنايع شيميايي ، کاغذ سازي ، صنعت قند وشکر و نوشابه،
تميزکننده موادمعدني ، سراميک ، کشاورزي ، حفاري و ريخته گري وجود دارند .

توضیحات فروش :
* کاربرد بنتونیت در حفاری
* آنالیز بنتونیت حفاری
* مشخصات بنتونیت حفاری
* قیمت هر تن بنتونیت
* صادرات سنگ معدنی بنتونیت
* فروش سنگ معدنی بنتونیت
* فروش بنتونیت حفاری
* فروش بنتونیت چاه ارت
* قیمت صفحه مسی چاه ارت

فروش ویژه بنتونیت با کیفیت بسیار بالا و درجه 1 صادراتی برای انواع کاربردها برداشت
یکدست بسته بندی شکیل و تحویل سریع حتی روزهای تعطیل
با مدیریت فروش تماس بگیرید
مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229

بنتونیت چیست؟

فروش بنتونیت معدنی طبیعی
صادرات بنتونیت
کاربردهای تخصصی بنتونیت
بنتونیت چیست؟ (Na, CaO)(Al, Mg)(Si4O10)3 (OH)6 nH2O

بنتونیت (گل سرشوی)
از قدیم و ایام مد بوده که گل سرشوی دارای آب مکی، چسبناکی، شکل پزیری و باد
کردن بالا بوده ، زیرا مونت موریلونیت آب مکنده در آن بسیار زیاد است و در سرامیک
سازی کاربرد دارد. بنتونیت کالیومی دو تا سه برابر وزن خود و بانتونیت ناتریومی شش
تا هفت برابر وزن خود آب می‌مکد. مونت موریلونیت montmorilonit چون دو لایه اتم sI
دارد، بیش از کااولی نیت آب می‌مکد و دوبرابر آن یون می‌سازد.

بنتونیت یا گل سرشو را از زمان باستان در ایران می‌شناختند، در برگ گل می‌خواباندند
و با آن سر و تن می‌شستند.

بنتونیت چیست؟
بنتونیت برای چسبناک کردن ماسهٔ ریخته گری و پوشش گرافیتی درون تشت‌های فلز
گدازی و رنگ گیری روغنهای معدنی، سفید کردن شیرهٔ سیاه، ساختن کرم‌های آرایشی
و داروسازی، صاف کردن آب آشامیدنی، سرکه، پرداخت کردن و جلا دادن فلزها، ساختن
مغز خودکار، ساختن آجر نسوز، در حفاری عمیق در عمق 3000 الی 5000 هزار متر
چاههای نفت و گاز وغیره … کاربرد دارد.

کاربرد بنتونیت برای آب بندی استخر ها : اصطلاحا شفته گچ پشت دیواره های استخر
های شنا و استخر های کشاورزی و سقف های گاه گلی و آب بندی پشت بام های گلی
بنتونیت را برای آب بندی کردن پشت دیوارها و زیر ساختمانها قبل از بتن ریزی و فنداسیون
که پس از مکیدن آب و گل شدن، باد می‌کند و جاهای خالی آن پر می‌شوند و دیگر آب در
ریزه سوراخهای پر شده اش مانند کاهگل بام نشت نمی‌کند.

بنتونیت (Bentonite) سنگی است كه بخش اعظم آن را كانیهای رسی (ذرات بسیار ریز با
ابعاد كمتر از2 میکرومتر تشكیل شده است.

از نظر ویژگیهای زمین شناسی، بنتونیت، لایه های رسی غنی از مونتموریونیت ـ بدلیت، بوده
که همراهان دیگری نیز دارد. باید توجه داشت که بنتونیت کانی نبوده بلکه مجموعه ای از
کانیها در کنار یکدیگر سنگ بنتونیت را تشکیل میدهند.

بنتونیت چیست؟
محیط تشكیل این سنگ، آبهای كم عمق، كم انرژی و آب هوای معتدل است.
دیگر تولید و برداشت کننده بنتونیت : در ایالات متحده، بنتونیت کلسیمی در میسیسیپی و
آلاباما استخراج می شود. دیگر مناطق اصلی تولید بنتونیت کلسیمی در نیوزلند، آلمان،
یونان، ترکیه، هند و چین است.

یکی از مهمترين بخش بنتونيت را كانيهاي گروهاسمكتيت تشكيل مي دهند. از خواص مهم
كانيهاي خانوادهاسمكتيت ، جانشيني يوني، خاصيت شكل پذيري ، انبساط و انقباض يوني
آنها را مي توان نام برد.

بنتونیت چیست؟
درصد ٪ خواص كانيهاي خانواده اسمكتيت به ترکيب شيميايي و ساختمان آنها بستگي دارد
. در كاني مونتموريونيت سديم دار ، ميزان جذب يوني ، شكل پذيري ،انبساط و انقباض
از نوع کلسيم دار آن بيشتر است .

ابعاد شبکه مونتموريونيت سديم وکلسيم از 8/4 آنگستروم در حالت معمولي به 20 آنگستروم
در صورتي که رطوبت محيط صد درصد باشد ، افزايش خواهد يافت . ميزان جذب و تورم مونت
موريونيت سديم دارچندين برابر حجم آن است ، به طوري که حالت ژله اي ، پلاستيکي و
چسبندگي به خود ميگيردو تا 22 برابر حجم خودش متورم می شود.

سنگ معدنی بنتونيت حاوي كاتيونهاي قابلمبادلة Ca2+, Na+ يا Mg2+ بوده و از هر كاني
ديگر به جز زئوليت ظرفيت تبادل يوني بيشتري دارد. اين خاصيت بر ويژگيهاي تجاري آن تأثير
گذاشته و تقسيم بندي آن بر هميناساس صورت ميگيرد. سديم بنتونيت با قابليت تورم بسيار
بالا و كلسيم بنتونيت باظرفيت تورم پايين، يك فرق اساسي ديگر بين اين دو نوع كاني است
كه نوع سديم دار، تادماي 400 درجه سانتيگراد پايدار است. نوع كلسيم با كربنات سديم
واكنش داده شده تاخاصيت تورم آن افزايش پيدا كند.

کاربرد سنگ معدنی بنتونیت در مواد شوينده: بنتونیت چیست؟
در تهيه مواد شوينده از بنتونيت سديم و يا کلسيم دار به دو دليل استفاده مي شود. 1 :
جلوگيري از راسب شدن مواد 2 – خاصيت نرمي آن. مواد شوینده در خشکشویی ها و
مایعات دستشویی و صابون های مایع همه دارای بنتونیت هستند و بنتونیت در آنها بعنوان
ماده چرک زدا و همچنین نرم کننده پارچه ها بکار می رود.

کاربرد سنگ معدنی بنتونیت در تصفيه و رنگبري :
در صنعت تهيهروغن دانه هاي گياهي و پتروشيمي از بنتونيت کلسيم دار به دليل قابليت
مناسب جانشيني کاتيوني و خاصيت رنگبري استفاده مي شود .

کاربرد سنگ معدنی بنتونیت در دانه های جاذب:
مصرف عمده خاک اسیدی مونت موریونیت به عنوان جاذب برای نفت و گریس بوده و در
ساختن لانه حیوانات اهلی و خانگی نیز از این دانه ها استفاده می شود چون علاوه بر
گرم و نرم بودن ، در کف لانه فضولات حیوانات را جذب می کند.

فروش ویژه بنتونیت با کیفیت بسیار بالا و درجه 1 صادراتی برای انواع کاربردها برداشت
یکدست بسته بندی شکیل و تحویل سریع حتی روزهای تعطیل با
مدیریت فروش تماس بگیرید.

توضیحات :
* خرید و فروش بنتونیت
* خرید خاک بنتونیت
* فروش بنتونیت چاه ارت
* بنتونیت اکتیودار
* قیمت روز بنتونیت
* قیمت هر تن بنتونیت
* لیست قیمت بنتونیت
* فروش سنگ معدنی بنتونیت
*فروش خاک معدنی بنتونیت
*فروش خاک بنتونیت
* فرمول شیمیایی بنتونیت
* لیست قیمت بنتونیت
* خرید و فروش بنتونیت
* قیمت روز بنتونیت
* مشخصات بنتونیت حفاری
* قیمت خاک بنتونیت
* قیمت بنتونیت چاه ارت
* انواع بنتونیت چاه ارت
* انواع بنتونیت
* گل بنتونیت چیست
بنتونیت چیست؟
مدیریت فروش سنگ معدنی بنتونیت خانم رضایی
09128435229

سنگ معدنی بنتونیت چیست؟

بنتونیت معدنی طبیعی به زبان انگلیسی ( Bentonite) است .
بنتونیت «« ّّّ Bentonite ّّّ »» چیست ؟
بنتونیت Bentonite نوعی رس ریزدانه است که
حداقل 87 ٪ رس مونت‌موری‌لونیت در داخل آن باشد.
(Na, CaO)(Al, Mg)(Si4O10)3 (OH)6 nH2O
فروش بنتونیت چاه ارت
لیست قیمت بنتونیت

سنگ معدنی بنتونیت چیست؟
اصطلاحا «ّّّّ ّّ بنتونیت ّّ » معمولاً برای خاک‌های کلوئیدالی که در اصل با
رگه‌های شیل بنتون کرتاسه که در نزدیکی قلعه نظامی بنتون و منطقه
رودخانه سنگی وایومینگ در هم آمیخته‌اند، به کار میرود.

بنتونیت یک ماده از دسته رس‌ها و از کانی‌های متورم شونده تشکیل
شده‌است که عمدتاً مونتموریلونیت و به مقدار کمی بیدلیت هستند.

اغلب بنتونیت‌ها بر اثر هوازدگی و دگرسانی خاکسترهای آتشفشانی و اکثرا
در حضور آب تشکیل می‌شوند و سنگ منشأ آنها اکثراً بازیک است. تجزیه
خاکستر آتش فشانی عمدتاً در محیط شور و باتلاقی انجام می‌شود و هر چه
از آتش‌فشان دور شود ضخامت بنتونیت کاهش می‌یابد. بنتونیت دارای
ساختمان آلومینوسیلیکاتی است و در دسته سیلیکات‌های سه لایه قرار می‌گیرد.
بنتونیت دارای دو لایه چهار وجهی و یک لایه هشت وجهی می‌باشد.
فرمول عمومی بنتونیت به صورت ذیل می‌باشد:
(Na, CaO)(Al, Mg)(Si4O10)3 (OH)6 nH2O

اصطلاحا «ّّّّ ّّ بنتونیت ّّ » واحد سیلیس واحد چهار وجهی و واحد مشترک
تمام کانی‌های رسی می‌باشد که در اصل یک چهار وجهی هرمی شکل
بوده و در آن یک اتم سیلیس توسط چهار اتم اکسیژن احاطه گردیده‌است.

اصطلاحا «ّّّّ ّّ بنتونیت ّّ » به دلیل اتصال پی در پی این واحدها به یکدیگر به
صورت صفحه‌ای و با پیوند قوی بین اکسیژن‌های پایه لایه سیلیکات یا همان
صفحه فیلوسیلیکات تشکیل می‌گردد، اتصال واحدهای چهار وجهی به یکدیگر
به صورت مسطح تشکیل ساختار شش وجهی را می‌دهد و در بین این ساختار
شش وجهی، حفره‌هایی شکل می‌گیرد که در صورت تأمین بار الکتریکی کافی
روی سطح اکسیژن، محل مناسبی جهت تثبیت یون‌های بین لایه‌ای برای
سطح رس می‌باشند.

سنگ معدنی بنتونیت چیست؟
یون‌های دسته k موجود در بنتونیت توسط شش واحد هیدروکسیل در یک هشت
وجهی احاطه می‌شوند. اتصال بین واحدهای هشت وجهی به صورت مسطح سبب
تشکیل لایه هشت وجهی می‌گردد. اتصال بین صفحات هشت وجهی و چهار وجهی
با به اشتراک گذاشتن اکسیژن رأس هرم واحد چهار وجهی صورت می‌گیرد. عنصر
مرکزی در واحد هشت وجهی آلومینیوم است.

با توجه به وجود پیوندهای ضعیف واندروالسی میان لایه‌های بنتونیت، آن‌ها به راحتی
بر روی یکدیگر می‌لغزند که این باعث می‌شود بنتونیت در اثر لمس خمیری و
بتونه ایی به نظر برسد.

از طرفی این ویژگی سبب می‌گردد که ذرات بنتونیت در محیط آبی بین هفت تا بیست
برابر حجم خود آب جذب کرده و متورم شوند. دلیل اصلی تورم بنتونیت‌ها جذب آب در
لایه‌های سطحی به واسطه هیدراتاسیون کاتیون‌های قابل تعویض و در نهایت جدا
شدن لایه‌های شبکه در نتیجه نیروی دافعه مشابه فشار اسمزی ( تورم اسمزی ) است.

سنگ معدنی بنتونیت چیست؟
باد کردن و حجیم شدن یا تورم بنتونیت‌ها پس از هیدراتاسیون آن‌ها اتفاق می‌افتد.
بنتونیت در آب گرم‌تر سریع‌تر فعال می‌شود. اندازه ذرات پراکنده بنتونیت 2.5 تا 3.5
میکرون می‌باشد. بنتونیت می‌تواند دفعات بسیار زیادی آب جذب کرده و مجدداً خشک
شود بدون آن که خاصیت متورم شدن خود را از دست دهد.

در تولید فولاد به روش احیا مستقیم، پودر سنگ آهن ابتدا باید به گندله تبدیل شود
تا سپس در کوره‌های مخصوص احیا گردیده و به آهن اسفنجی تبدیل گردد. در مرحله
تولید گندله، نرمه سنگ آهن با مش ۳۲۵ یا ابعاد (۴۵ میکرون) به همراه آب و مواد
افزودنی مثل: هیدواکسید کلسیم یا شیر آهک، آهک، بنتونیت، و انواع چسب‌های
آلی و معدنی (نشاسته، سیمان…) مخلوط شده و توسط دستگاه گندله‌ساز چرخانده
می‌شود تا گندله‌های مورد نظر ساخته شود.

سنگ معدنی بنتونیت چیست؟
فروش ویژه بنتونیت با کیفیت بسیار بالا و درجه 1 صادراتی برای انواع کاربردها برداشت
یکدست بسته بندی شکیل و تحویل سریع حتی روزهای تعطیل با مدیریت فروش تماس بگیرید.

توضیحات فروش :
* فروش بنتونیت
* گل بنتونیت چیست
* مشخصات بنتونیت حفاری
* کاربرد بنتونیت در حفاری
* فرمول شیمیایی بنتونیت
* آنالیز بنتونیت حفاری
* بنتونیت اکتیودار
* قیمت روز بنتونیت
* قیمت هر تن بنتونیت
* فروش بنتونیت چاه ارت
* لیست قیمت بنتونیت
* Bentonite exports
* انواع بنتونیت
* انواع بنتونیت چاه ارت
* بنتونیت اکتیو چیست
* بنتونیت چاه ارت چیست

مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229

کاربرد بنتونیت در آب بندی کف فنداسیون ساختمان

فروش بنتونیت معدنی طبیعی در صنعت راه سازی -سد سازی – آب بندی زیر فنداسیون
فروش رس و پودر بنتونیت معدنی طبیعی در صنعت ساختمان سازی
صادرات بنتونیت برای زیر ساختهای ساختمان سازی برای آب بندی کف فنداسیون
و دیواره های فنداسیون و بتن ریزی همسطح دریا یا پایین تر از سطح دریا
برای بتن ریزی و آب بندی

اندازه تولید این سنگ از سایز 0تا 1 و از 1 الی 10 میلیگرم
کاربرد بنتونیت در آب بندی کف فنداسیون ساختمان
دیگر سایزها برابر سفارش مشتری
کاربردهای تخصصی بنتونیت در صنعت ساختمان سازی دیواره های استخر
آب بندی زیر فنداسیون استخر

کاربرد بنتونیت در آب بندی کف فنداسیون ساختمان
استفاده سنگ معدنی بنتونیت به جای شفته گچ
استفاده بنتونیت با خواص جذب بالای آب و بدلیل تعلیق پذیری و استاندارد سیلان
در غلظت های بالا و قدرت آب بندی در اثر تورم از حدود 70 سال پیش به عنوان گل
حفاری مصرف می شود .این نوع بنتونیت بیشتر از نوع سدیک یا تورم پذیر است .
بنتونیت کلسیم یا خاک اسیدی بندرت برای این کار مصرف می شود .

کاربرد بنتونیت در آب بندی کف فنداسیون ساختمان
شفته گچ چیست ؟ (ملات دوغاب آهک و خاک)، ساروج (ملاتدوغاب آهک و خاکستر)
و ملات آهک آبی است و با آنها ساختمان می‌سازند. پس از جنگ جهانی دوم، در
کشورهای صنعتی هم برای پایدار کردن زمین، به ویژه برای پی سازی راه و جلوگیری
از روییدن گیاه و رو زدن آب در بستر، شانه‌ها و دامنه‌های راه و خیابان‌های پرواز و
ایستگاه‌های هواپیما، شفته آهکی مصرف می‌شود.

به دلیل نشت برخی از زمین های برا استحکام بالای زمین از شفته گچ استفاده
میکنند که هم خاک مقاومت پیدا میکنه هم برای آب بندی یک مقداری کیفیت پیدا
میکو زمین نشست نمیکنه ولی بازم اینکا مطمعن نیست و بازم 50 به 50 است
که جواب بدهدو اون زمین صد در صد از لحاظ کیفیت کشاورزی صفر میشه و هیچ
گیاهی یا درختی در آن رشد نمیکند.

ولی استفاده ازسنگ معدنی بنتونیت به جای شفته گچ میتواند از لحاظ آب بندی
و از لحاظ استحکام چند برابر بهتر از شفته گچ می باشد در جاهایی که ارتفا ء از
سطح دریا پایین است استفاده بنتونیت قبل از زیر سازی فنداسیون ساختمان و
در بستر های بین مگ بسیار کاربرد دارد و میتواند از لحاظ آب بندی و از لحاظ
استحکام کاربرد دارد.

کاربرد بنتونیت در آب بندی کف فنداسیون ساختمان
بنتونیت در آب بندی دیوارهای بیرونی استخر های شنا و استخر های پرورش
ماهی و استخر های کشاورزی و در ساختمان در زیر فنداسیون و همجوار دیوارهای
بیرونی فنداسیون برای آب بندی کاربرد دارد و در صورت وجود نم رطوبت و نم را
به خود جذف و دفع می کند و اجازه عبور آب را آن سوی دیوار نمی دهد.

فروش ویژه بنتونیت با کیفیت بسیار بالا و درجه 1 صادراتی برای انواع کاربردها
برداشت یکدست بسته بندی شکیل و تحویل سریع حتی روزهای تعطیل
با مدیریت فروش تماس بگیرید.
توضیحات فروش :
* بنتونیت کلسیم دار
* قیمت هر تن بنتونیت
* معدن بنتونیت
* بنتونیت چیست
* قیمت روز بنتونیت
* قیمت خاک بنتونیت
* لیست قیمت بنتونیت
* فروش بنتونیت چاه ارت
کاربرد بنتونیت در آب بندی کف فنداسیون ساختمان
مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229