کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب
فیلتراسیون در فرآیند تصفیه فاضلاب و خواص جذب بالای آلودگی در خروجی
فاضلاب با استفاده از سنگ معدنی زئولیت

در فرآیند تصفیه فاضلاب زدودن آلاینده‌ها از پساب به ‌ویژه فاضلاب خانگی است
که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها
و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر باشد.

روش های جذب آلودگی سنگ زئولیت معدنی و فرآیند فیزیکی شامل آشغالگیری
، دانه‌گیری، فیلتراسیون و ته‌نشینی و روش شیمیایی شامل انعقاد و لخته‌سازی
، تبادل یون و تنظیم pH می باشد.

روش های شیمیایی نسبت به روش های فیزیکی پیچیده تر و هزینه بر بوده و همچنین
از لحاظ هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی و بهره برداری نیز مناسب نیستند. به
همین دلایل سعی می شود حتی الامکان از این روش برای حذف آلاینده ها استفاده
نشود.

در فرآیند بیولوژیکی با توجه به کیفیت فاضلاب از یکی از روش های هوازی یا بی
هوازی و یا هر دو استفاده می شود که در نهایت استفاده از شن زئولیت معدنی در
خروجی فاضلاب کمک به سزایی در حذف مابقی برخی از آلایندگی ها باشد.

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب
حذف نیترات یا کاهش نیترات خروجی از فاضلاب یکی دیگر از کاربردهای این زئولیت
معدنی است و بعد از فیلتراسیون غشایی، فاضلاب تصفیه شده غیرقابل تشخیص
از آب طبیعی قابل نوشیدن (بدون مواد معدنی) باشد. نیترات با روش‌های طبیعی
در تالاب از فاضلاب خارج می‌شود اما همچنان نیتروژن دهی میکروبی وجود دارد،
مقدار کمی متانول توسط باکتری‌های کربنی اضافه می‌شود.

تصفیه خانه‌های اوزونی نیز محبوبیت رو به رشدی دارند و از ازن ژنراتور شرکت
تمدن آریا استفاده شده که به این صورت آلودگی‌های آب را مثل حباب‌های اوزونی
از مخزن خارج می‌کنند اما انرژی فشرده می‌شود و در اثر ازن زنی و سپس بعداز
خروجی از فیلتر شنی زئولیت معدنی نیترات نیز کاهش پیدا می کند .

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب
حذف آلودگی نهایی از تصفیه فاضلاب صنعتی یا بهداشتی در صورتی که فرآیند ازن
زنی انجام گیرد و پس از آن با استفاده از فیلتر شنی زئولیت معدنی فاضلاب فیلتر
گردد 100٪ بهتر نتیجه خوبی در فرآیند تصفیه فاضلاب خواهد داشت و حتی نتیجه
این فرآیند بهتر از فیلتر شنی سلیس و فیلتر کربن اکتیو فعال می باشد.

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در تصفیه فاضلاب های سنگین

فاضلاب های سنگین از آنجایی که همه آبراه‌های طبیعی شامل باکتری و مواد مغذی
هستند، تقریباً هر نوع ترکیب زائدی که وارد این آبراه‌ها می‌شوند واکنش‌های بیوشیمیایی
را آغاز می‌کنند این نوع واکنش‌های بیوشیمیایی که در آزمایشگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شوند
اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نامیده می‌شوند (BOD). این مواد شیمیایی مسئول شکستن
اکسیدکننده‌های قوی هستند این واکنش‌های شیمیایی که در آزمایشگاه انجام می‌شوند
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی نامیده می‌شوند (COD). هر دو آزمایش‌های BOD و COD
برای اندازه‌گیری ارتباط اثر کاهش اکسیژن حاصل از آلاینده‌های فاضلابی هستند.

فیلتر شن معدنی زئولیت می تواند COD رانیز کاهش دهد. همچنین هیچ ارتباط کلی بین
BOD و COD نیز وجود ندارد. ممکن است که بتوان این نوع ارتباط را در یک جریانی خاص
از فاضلاب برای آلاینده‌های خاص تعمیم داد اما این نوع ارتباط برای آلاینده‌های دیگر پساب
در یک جریان دیگر از فاضلاب قابل استفاده نخواهند بود.

با این حال، آب روی نهایی یک تصفیه خانه که در یک منطقه بزرگ صنعتی کار می‌کند در
فرآیند تصفیه شامل هزینه های بالایی می باشد این فیلتراسیون شنی زئولیت معدنی
با قیمت بسیار مناسب می تواند جایگزین سیلیس شود و همچنین برخی از خواص این
شن جادویی می تواند جایگزین خیلی از فرآیند های پر هزینه در مسیر تصفیه فاضلاب گردد.

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در تصفیه فاضلاب
تست‌های آزمایشگاهی برای تعیین میزان بالای این شن زئولیت معدنی می تواند تایین
کننده مکانی این فیلتراسیون زئولیتی باشد . اکسیژن مورد نیاز در بسیاری از متون
استاندارد دقیق هستند. در کشورهای پیشرفته نیز این زئولیت کاربرد بسیار بالایی
دارد و دفع این شن بسیار آسان و کم هزینه است.

استفاده سنگ معدنی در سر شاخه های ذیل :
* طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری
* پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب
* طراحی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان
* مراحل تصفیه فاضلاب بیمارستان
* روش های تصفیه فاضلاب بیمارستانی
* فاضلاب بیمارستانی چیست
* دستورالعمل دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانی
* حذف آلودگی میکروبی فاضلاب بیمارستانی
* پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی
* قیمت تصفیه فاضلاب خانگی
* تصفیه فاضلاب انسانی
* پکیج تصفیه فاضلاب خانگی
* پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی
* پکیج تصفیه فاضلاب
* پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب برای خرید شن زئولیت معدنی طبیعی
مدیریت فروش خانم رضایی 09128435229

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در فرآیند تولید کود کمپوست

کود کمپوست پسماندهای آلی تجزیه‌شده و نسبتاً پایدار حاصل فرآیند پوسش
هستند و پوسش یا کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی
یا زباله‌های شهری همچنین لجن فاضلاب است که تحت شرایط خاص و روش‌های
گوناگون انجام می‌گیرد.

این عمل شاید کهن‌ترین روش بازیافت باشد. مواد آلی موجود در توده مصرفی برای
کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله‌هایی است که از راه تجزیه هوازی
و بی‌هوازی به خاک سیاه و سفید غنی تبدیل می‌شوند که به عنوان کود در کشاورزی
مصرف می‌شود.

فرایند کمپوست بسیار ساده است و به‌دست افراد با تجربه در خانه‌های خود، کشاورزان
در زمین‌های شان، و به شکل صنعتی نیز انجام می‌شود. کمپوست حاصل فعالیت
بیولوژیکی میکرورگانیسم‌هایی است که توانایی شکستن مولکول‌های
درشت مواد آلی را دارا می‌باشند.

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در فرآیند تولید کود کمپوست
این کود که از پسماندهای کشاورزی، خانگی و خوراکی تولید می‌شود یکی از عالی‌ترین
کودها برای مصارف کشاورزی به شمار می‌رود و تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان
بهره‌گیری از این کود را دارند.

منیزیوم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب
سریع تر مواد مغذی درون خاک می‌شود. کمپوست، خاک بسیار غنی و مورد استفاده
است که در مکان‌هایی همچون در باغ‌ها، محوطه سازی، باغداری، و کشاورزی به عنوان
کود بکار می‌روند.

کمپوست به عنوان یک آفت کش طبیعی برای خاک نیز می‌باشد. در خاک پوسال
اکوسیستم‌ها برای کنترل فرسایش، زمین و جریان بهسازی خاک، ساخت و ساز تالاب
، و به عنوان پوشش دفن زباله بسیار مفید است.

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در فرآیند تولید کود کمپوست
میزان متوسط کمپوست در هر هکتار بین ۵ تن تا ۲۰ تن می‌باشد؛ ولی در شرایط
دسترسی نداشتن به این حجم مفید کمپوست، مقدار کم آن نیز تأثیر بسزایی در
تقویت خاک و نباتات دارد. نکته دیگر در مصرف کمپوست این است که کمپوست
آماده مصرف به دو هفته زمان نیاز دارد که به خاک قابل مصرف تبدیل شود.

این بدین معنی است که بهتر است حداقل ۲ هفته پیش از افشاندن بذر یا
کاشتن نهال کمپوست با خاک و سنگ زئولیت معدنی مخلوط گردد

همچنین استفاده این سنگ زئولیت معدنی برای تولید کود کمپوست نیاز به
تجربه بالایی دارد در تولید فرآیند تولید کود کمپرست سنگ زئولیت معدنی
خواص بسیار بالایی دارد و پس از تولید این کود می توان خود سنگ زئولیت
معدنی را به عنوان یک خواص مشترک با کود کمپرست با این کود میکس نمود.

توضیحات :
*انواع کود ارگانیک
* کود مایع ارگانیک
* نحوه تولید کود ارگانیک
*طرز تهیه کود ورمی کمپوست
*آموزش تولید کود ورمی کمپوست در خانه
* طرز تهیه کود ورمی کمپوست
فروش سنگ زئولیت معدنی
خانم رضایی 09128435229

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور

خوراک دام و طیور با سنگ زئولیت معدنی
دو مدل از زئولیت در غذای مرغ میتوان استفاده کرد یکی از مواد ها همان
دانه های آماده است که خریداری میشه و در داخل موارد میکس شده یکی
از آن مواد هایی که در دانه های آماده تهیه میشه شن معدنی زئولیت است
و نوع دوم این است که خود زئولیت هم مستقیم مرغها علاقه زیادی به خوردن
زئولیت دارند وحتی درمرغهای محلی نیز مشاهده تخم دو زده نیز شده ایم در
زمان قدیم مرغهای محلی در هر نقطه که تغذیه می کردند.

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
برخی آنها تخم دو زده نیز بستگی به نژاد و تغذیه تخم گذاری می کردند نکته این
موضوع چی بوده همین شن های زئولیت که در مناطق مختلف به صورت طبیعی
یافت می شده و مرغها مستقیم از این شنها تغذیه می کردند .علت همان بوده اون
شنها باعث می شده که در رشد کیفیت و قدرت تغذیه این شن های زئولیت
تاثیر گذار باشه و مرغ حتی تخم دو زده نیز می گذاشته به این علت بوده که این
شنها هم غذای مرغ را حضم می کرده هم با عث تقویت می شده در کیفیت می شده
این زئولیت ها غذای مستقیم مرغ هم میتونه باشه و مرغها با توجه به این موضوع
علاقه زیادی به خوردن این زئولیتها نشان می دهند که هم در رشد مرغها تاثیر گذار
است هم در برابر امراض مریضی و آنفولانزا مقاوم می شوند.

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی زئولیت طبیعی موجب به كارگیری وسیع آنها جهت
كاهش میزان تولید گازهای زیان آوری نظیر سولفید هیدروژن و آمونیاك و همچنین
كنترل رطوبت بستر در سالن های پرورش طیور گردیده است كه از نتایج آن افزایش
تولید تخم مرغ و سلامتی پرندگان بوده است .

مخلوط نمودن زئولیت پودر شده با كود طیور موجب به حداقل رساندن میزان تولید گاز
آمونیاك می شود. همچنین با افزودن زئولیت به جیره نهایی پرندگان نیز نتایج مشابهی
به دست نیامده است بدون آن كه سرعت رشد و قابلیت ماندگاری آنها تحت تاثیر قرار گیرد .

از دیگر اثرات بكارگیری زئولیت ها در جیره غذایی طیور كاهش اثرات سمیت افلاتوكسین
در طیور بوده است . اضافه كردن زئولیت به جیره غذایی جوجه های گوشتی توانسته
است نقائص استخوانی در آنها كمك نماید .

سنگ معدنی زئولیت در جیره های غذایی مرغ های تخمگذار موجب افزایش معنی داری
در تعداد و وزن تخم مرغ ها و همچنین بهبود كیفیت پوسته تخم مرغ و محتویات درونی آن
گردید همچنین در بررسی های انجام شده مشخص شد كه افزودن زئولیت های طبیعی
به جیره غذایی جوجه های گوشتی موجب افزایش وزن بهبود بازده غذایی و كاهش
درصد تلفات گردیده.

مزایای مصرف زئولیت در مرغ مادر و تخمگذار سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
١. جایگزینی در خوراك روزانه به جای ذرت و كنجاله و كاهش وابستگی به خارج
٢. كاهش رطوبت مدفوع و بستر در نتیجه اختلال در سیكل زندگی كوكسیدیا
٣. جلوگیری از مسمومیت قارچی (اسپرژیلوز )
٤. تنظیم جذب كلسیم و فسفر و در نتیجه استحكام بیشتر پوسته تخم مرغ
5- تقویت تخم مرغ و احتمال دو زده شدن تخم مرغ

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
مزایای مصرف آنزیمیت در گوساله های پرواری
١. هضم بهتر خوراك , اشتهای بیشتر در نتیجه افزایش وزن گوساله ها تا ١٠ درصد
٢. جلوگیری از آلودگی های احتمالی در نتیجه جذب رطوبت بستر
٣. ازدیاد مقاومت دام در مقابل پاره ای از بیماریها به خصوص بیماری های روده ای
و كاهش چشمگیر درصد تلفات و عوارض (AFLATOXIN)
٤. جلوگیری از مسمومیت قارچی به خصوص جنبی آن
٥. جذب گازهای سمی نظیر آمونیاك و هیدروژن سولفوره

کاربرد سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
در حال حاضر در بازار پودر آنزمیت ویژه ای وجود دارد كه برای گوساله های نوزاد
تهیه گردیده و از تلفات جلوگیری و باعث ازدیاد اشتها و رشد بهتر آنها می گردد .
مقدار مصرف آنزمیت برای هر یك كیلوگرم وزن گوساله 1 – 1/5 گرم است كه باید
در شیر یا آغوز مصرفی گوساله ها مخلوط گردد .

برای مثال چنانچه وزن گوساله نوزاد ٤٠ كیلوگرم باشد 25تا 30 گر م آنزمیت در یك
روز داخل شیر یا آغوز نموده و پس از بهم زدن به گوساله ها خورانده شود . به
عبارت دیگر میزان مصرف در هر لیتر شیر ١٥-١٢ گرم می باشد .به تدریج كه گوساله
بزرگ می شود مقدار مصرف آنزیمیت به همان نسبت بیشتر و زمانی هم كه شروع
به خوراك علوفه می نماید حداقل ٣ درصد وزن علوفه ای كه خورانده می شود از
آنزمیت دایم كه در كیسه های ٥٠ كیلویی عرضه می شود استفاده گردد .

زئولیت معدنی گوساله از اغلب مسمومیتها(قارچی – میكروبی و فلزی ) جلوگیری
می نماید .بهتر است برای پی بردن به خاصیت آنزمیت كه ویژه گوساله ها تهیه شده
حداقل برای یك گوساله بطور منظم و مرتب استفاده نموده و نتیجه آن را در مقایسه با
گوساله های دیگر ملاحظه كرد.

كاربرد سنگ زئولیت معدنی در گوسفند داری
افزودن زئولیت به جیره با افزایش قابلیت هضم پروتئین خام چربی خام و دیواره سلولی
عملكرد بره های نر پرواری را بهبود بخشیده و موجب افزایش وزن نهائی
افزایش وزن روزانه و بهبود

ضریب تبدیل خورا ك, پروتئین قابل متابوسیم می گردد . زئولیت با توجه به خواص منحصر
به فرد خود سبب افزایش درصد پروتئین خام و كاهش چربی خام لاشه گردیده و از این
طریق می تواند در تامین نیاز پروتئینی جمیعت جوان كشورمان موثر باشد و نیز با داشتن
كاتیونهای مربوطه موجب افزایش توازن كاتیون – آنیون گردیده و همچنین با فراهم ساختن
عناصر مورد نیاز (DCAB) جیره میكروارگانیسم ای شكمبه سبب سنتز پروتئین میكروب
شده و از این طریق حیوان را با منبع پروتئین ارزان و با كیفیت بالایی مهیا می سازد .

می توان زئولیت را به مقدار ٤% ماده خشك جیره بدون اثرات جانبی به جیره بره های
پرواری اضافه نمود . از دیگر مزایای استفاده از آنزمیت , جلویگری از اسهال بره ها و
گوسفندان و متعادل نمودن فلور میكروبی روده ها و كاهش تلفات به ویژه در بره ها ,
جذب بهتر كلسیم و جلوگیری از خاك خوری گوسفندان و ازدیاد مقاومت دام در مقابل
پاره ای از بیماری ها به خصوص بیماری های روده ای و كاهش تلفات می باشد.

سنگ زئولیت تغذیه دام و طیور
مدیریت فروش سنگ زئولیت معدنی
خانم رضایی 09128435229

کود پلیت مرغی ارگانیک

کود پلیت مرغی ارگانیک (( تولید کود مرغی ارگانیک با شن زئولیت معدنی ))
حتما به ذهن خیلی ها بر میخوره که با کود برخی از پرندگان یا دام یا طیور کود با
کیفیت و ارگانیک برای تولید در صنایع کشاورزی و گلخانه ایی مورد استفاده قرار
بگیرد .

بیشتر پرندگان از شن های موجود در طبیعت برای هضم غذا استفاده می کنند و
این شنها می تواند برای سلامتی پرندگان مفید یا مضر باشد.

کود پلیت مرغی ارگانیک
پیش بینی این موضوع که شن زئولیت معدنی در ابتدای پرورش و نگهداری دام و طیور
و پرندگان گوشتی مانند شتر مرغ و کبک و بلدرچین و بوقلمون و غیره ……………
می تواند در ابتدا برای این کار قرارگیرد .

با استفاده این شن کف محل پرورش هم می توان از بوی خیلی بد آمونیاک جلوگیری
کرد هم طیور و پرندگان از این شن به عنوان هضم غذا استفاده می کنند در نهایت جمع
آوری و فرآوری این کود و میکس خود این کود با شن زئولیت معدنی می تواند کود بسیار
قوی و با خاصیت تولید کرد.

کود پلیت مرغی ارگانیک تولید کود مرغی ارگانیک با شن زئولیت معدنی
تولید کود ارگانیک با شن زئولیت معدنی از طریق طیور و مرغ و شتر مرغ و انواع پرندگان
بدرچین و کبک و غیره ……….

یکی از مهمترین غذای طیور و پرندگان در سنگ دان و هضم غذای طیور از شن زئولیت
معدنی می توان استفاده کرد .

کود پلیت مرغی ارگانیک در میان کشاورزان به این صورت است که از طریق نگهداری
طیور و پرندگان گوشتی کاملا ارگانیک و طبیعی هستند. کود ارگانیک از فرآیند طبیعی
فساد یا تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها تحت شرایط کنترل شده به دست
می آید.

این شن معدنی نه تنها می تواند آلودگی میکروبی را جذب کند می تواند از طریق دفع
کود مرغی و میکس آن با خود شن معدنی زئولیت یه کود بسیار خوب و با کیفیت تولید
نمود .کود مرغی طبیعی همانند كود مرغي پلیتی دارای مواد آلي، ازت کل، فسفر،
پتاسيم وعناصر ريز مغذي (مس، منگنز، آهن و روي) می باشد.كود مرغي داراي مقدار
زيادي عناصر غذايي است و با بكارگيري آن در زمينهاي كشاورزي مي توان حاصل خيزي
خاك را افزايش داد.

کود پلیت مرغی ارگانیک
مقدار مصرف کود مرغی :بهترین روش در تعیین مقدار کود مرغی در هر هکتار انجام آزمون
خاک می باشد. و مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغی و آزمون خاک زراعی
تعیین با مشورت و نظر مهندسین متخصص منطقه انجام می شود.

کود پلیت مرغی ارگانیک با شن زئولیت معدنی
استفاده : کود مرغی در فصول مختلف سال در مزارع و گلخانه ها و مصرف آن در فصل
پاییز بیشترین زمان برای تجزیه کودمرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم
می گردد.

فرآوری کود مرغی طبیعی : با استفاده ازکود مرغ گوشتی و تخمی و مرغ مادرو
گوگرد وزئولیت و بنتونیت و کلینوپتیلولیت وکریستوبالیت وهالیت و مونتموریونیت و کوارتز
بستگی به نوع نژاد تغذیه طیور و مرغ متغیر است و ریزمغدیهای مفیدکشاورزی در کارخانه
های تولیدی کشور با ترکیب تولید و بسته بندی می گردد.

کود پلیت مرغی ارگانیک
* قیمت کود شترمرغ
* فواید کود شترمرغ
* وزن شترمرغ پرواری
* خواص کود شتر مرغ
* خواص مدفوع شتر
* خواص مدفوع کبوتر
* قیمت کود فضله کبوتر
*قیمت هر کیلو کود کبوتر
* کود مرغی برای درختان
* تولید کود ارگانیک

مدیریت فروش سنگ زئولیت معدنی خانم رضایی
09128435229

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت

کاربرد زئولیت در فرآیند تصفیه نفت خواص جذب زئولیت معدنی در پترو شیمی
ها فرآیند تولید و تصفیه نفت و گاز حتما با آزمایشات مربوطه می تواند کاربرد های
شفاف سازی کمک به سزایی نماید.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت
هر گاه که یون مس با یونهای موجود در ملکول زئولیت مبادله شده باشد باعث می گردد
كه ساختمان ملکولی زئولیتهای طبیعی آرایشی خاص به خود گیرد که آنرا کاتالیزوری
مناسب برای واکنشهای ایزومریزاسیون ، کراکینگ (cracking) و اکسیداسیون در صنعت
نفت تبدیل می نماید.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت
بر همین اساس از زئولیتهای طبیعی می توان به عنوان کاتالیزور برای شکستن ملکولهای
بزرگ استفاده کرد که همین امر تحولی شگرف در زمینه فعل انفعالات لازم شیمیایی در
صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل نموده است.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت
درسته نفت خام در برج تقطیر گرما داده می‌شود و با تقطیر جزء به جزء فرآورده‌های آن بر
اساس نقطه جوش از هم جدا می‌شوند ولی در برخی از نقاط مراحل تصفیه و جداسازی
البته برحسب اطلاعات جذبی این نوع سنگ معدنی زئولیت حتما در برخی از نقاط در
مسیر فیلتراسیون و جذب برخی از موارد حتما سنگ معدنی زئولیت می تواند با جذب های
سلولی خود می تواند کاربرد تصفیه داشته باشد.

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت :
واحد نمک زدایی(Desalter Unit)
واحد جداسازی اتمسفریک (Atmospheric Distillation Unit)
واحد جداسازی خلا (Vacuum Distillation Unit)
واحد بهبود هیدروتریتور نفتا (Naphta Hydrotreator Unit)
واحد اصلاح کاتالیستی (Catalytic Reformer Unit)
واحد هیدروتریتور چگالشی (Distillate Hydrotreator)
واحد شکافت کاتالیستی سیالی (Fluid Catalytic Cracking Unit
واحد شکافت هیدروکراکر (Hydrocracker Unit)
واحد اصلاح مرکس (Merox Treater
فرایند کک سازی (Caking Process)
واحد آلکالیشن (Alkylation Unit)
واحد دیمرزاسیون (Dimerization Unit)
واحد ایزومریزاسیون (Isomeration Unit
واحد تغییر بخار (Steam Reforming Unit

استفاده از زئولیتها در صنعت نفت به عنوان جذب نفت و رفع آلودگیهای نفتی
یکی از اصلی ترین كاربرد زئولیتها در صنعت نفت ، اثرات جذب کنندگی آن است.
با استفاده از زئولیتها می توان لکه های نفتی را جذب و محیط زیست را از آلودگی
پاک نمود. تجربیات متعدد نشان داده است که مخلوطی از زئولیت ، پرلیت کربنات
سدیم ، اسید تارتاریک و یک محلول آلی که بر روی هم وزن مخصوصی نزدیک نیم
گرم در سانتیمتر مکعب دارد قادر است بیش از 200 ساعت در سطح آب باقی بماند
و نفت را از سطح آب جذب و جمع آوری نماید .

استفاده ازسنگ زئولیتها درصنعت نفت Crude oil refining
از این خاصیت در زمان وجود نشت نفت از تانکر های بزرگ نفتی و یا سوانح اتفاق
افتاده برای این قبیل از تانکرها که باعث رها شدن حجم زیادی از نفت بارگیری شده
در سطح دریا ها می شود می توان استفاده نمود.

توضیحات:
* نتیجه گیری تقطیر جز به جز
* گزارش کار شیمی آلی تقطیر جزء به جزء
* شرح ازمایش تقطیر جزبه جز

Crude oil refining فروش ویژه سنگ زئولیت معدنی
Crude oil purification with zeolite
مدیریت فروش خانم رضایی 09128435229

تصفیه آب با سنگ زئولیت معدنی

خواص جذب آلودگی میکروبی با زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی در فیلتر شنی در
پیش تصفیه آب و فیلتر شنی های تصفیه خانه ها و خواص جذب آلودگی های
میکروبی و نیتریت و حذف نیترات و حذف کدورت بهتر برای تامین آب شهری

تصفیه آب با سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی برای تصفیه خانه آب شهری
انحصار فروش زئولیت کلینوپتیلولیت در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

((استفاده سنگ زئولیت معدنی درتصفیه آب و سختی گیری آب و حذف نیترات ))
حذف نیترات در عملکرد این فیلتر بسیار مفید است و در حذف کدورت و برم آب دریا
زئولیت کلینوپتیلولیت مفید است در خواص و عملکردسنگ کلینوپتیلولیت معدنی
فرمول اصلی این نوع سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت در سختی گیری آب تا بخشی
مفید وکاربردی نیز می باشد.

زئولیت کلینوپتیلولیت قابلیت جذب کلسیم و منیزیم را تا حدی داراست و کنترل می نماید
و بهتر آن است که از این نوع سنگ معدنی در یک دوره درفیلتر شنی های تصفیه خانه
استفاده نمود و خواص اصلی آن را به دست آورد و100٪ نتیجه بهتری نسبت به سلیس
دارد.

تصفیه آب با سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی
زئولیت کلینوپتیلولیت با توجه به خواص تغیر یون همچنین در حذف نیترات و کدورت
بهتر از سلیس می باشد.

استفاده زئولیت معدنی طبیعی ( سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت)
سنگ کریستالی بدلیل اختلاف فشار اسمزی طبیعی ، خاصیت تبادل یونی و ایجاد
بالانس بین سنگ معدنی و محیط خارجی قادرند از خود واکنشهایی نشان دهند که
این واکنشها تبدیل به تغیر یون حذف برخی آنیون ها و حذف برخی کاتیون ها می گردد .

همچنین سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی در پیش تصفیه آب های سخت بسیار کاربرد
داشته و پس از تست بازدهی خود را نشان داده است حذف آلودگی حذف نیترات و حذف
برم و دیگر واکنشهای این زئولیت از سنگ سیلیس بسیار پرکاربرد تر بوده و خواص بیشتری
در پیش تصفیه دارد .

(((ساخت فیلتر معدنی مینرال با زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی ایران )))
تصفیه آب با سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی

در برخی از فیلترها سنگ معدنی بدون آنالیز دیده میشه که احتمال خطرناک بودن برخی
از آنان نیز وجود دارد و اینکه آیا این سنگ معدنی یا فیلتر مینرال از خود واکنش مفیدی
نشان می دهد یا نه مشخص نیست ولی اگر سنگ معدنی آنالیز شده مشخص گردد
که چه خواصی این سنگ بر خروجی های آب تصفیه شده دارد می توان با اطمینان
از آن استفاده کرد.

((سنگ زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی کریستالی در تصفیه آب و تصفیه کشاورزی ))

بعد از نتایج و آزمایشات کامل در استفاده سنگ زئولیت معدنی در پیش تصفیه
کشاورزی نتیجه حاصله از این نوع سنگ سختی گیری و تنظیم کلسیم و منیزیم
و آهن است که مهمترین بخش آب کشاورزی نیترات و نیتریت است که این نوع سنگ
معدنی تا بخشی از این نوع آلودگی را ازبین میبرد و ویتامین های این سنگ معدنی
کریستالی در زمان طولانی به زمین کشاورزی انتقال داده می شود.

((استفاده خاک زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی در مناطق خشکی ))
مصرف این نوع خاک با توان نگهداری آب در سلول های میلیونی خود به سرعت
درخود رطوبت و آب را جذب و درزمان مدت طولانی در خود نگه داشته ودر زمان
بلند مدت میتواند این رطوبت را به خاک انتقال نماید ویک نوع خنثی کننده آلودگی
کودهای شیمیایی در خاک است و خود این نوع خاک معدنی نیزمانند
کود عمل می نماید .

((( شکل فیزیکی زئولیت کلینوپتیلولیت و خاک معدنی زئولیت کلینوپتیلولیت )))

سفید و کرم کریستالی سبک 100٪ معدنی خالص
به صورت خاک ریز از سایز 0تا 1 میلیمتر
سفارش سایز 1 تا 3 میلیمتر
سفارش سایز 3تا 10 میلیمتر
به صورت سنگ ریزه و درشت در ابعاد مختلف و سفارشی در معدن
ساخت فیلتر شنی برای پیش فیلتر های تصفیه آب
شکل سنگ سلولوزی و اسفنجی

توضیحات :

*کاربرد سنگ زئولیت در جذب آلودگی تصفیه آب شهری
* کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت برای حذف نیترات تصفیه خانه آب شهری
* کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت در تصفیه فاضلاب
* کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی درتصفیه فاضلاب صنعتی
*آنالیز شیمیایی زئولیت
* فرمول زئولیت
*انواع زئولیت های طبیعی
*انواع زئولیت های مصنوعی
*فیلتر تصفیه آب زئولیت
*تصفیه آب زئولیت

جهت خرید زئولیت معدنی ایران با خانم رضایی 09128435229 تماس حاصل نمایید .

تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی

خواص جذب آلودگی میکروبی با زئولیت معدنی در فیلتر شنی در پیش تصفیه آب
و خواص جذب آلودگی های میکروبی در سیستم تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی

انحصار و دریافت نمایندگی شماره 169 و فروش زئولیت در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

خاک و سنگهای زئولیت معدنی کریستالی با حفره های 3 A آنگسترم100 ٪معدنی
خواص فیلترنمودن آب کشاورزی با سنگهای معدنی کریستال برای آب چاه کشاورزی
وپیش تصفیه های تصفیه آب صنعتی 100٪ معدنی

((خصوصیات سنگ زئولیت معدنی در پرورش ماهی ))

خصوصیات فیزیکی و شیمیای منحصربه‌ فرد سنگ زئولیت با خواص و املاح معدنی
می تواند همانند یک اسفنج تمام آلودگی میکروبی و آمونیاک استخر و کدورت آب
برگشتی و آب ورودی را جذب نموده را جذب نموده و باعث رفع آلودگی میکروبی
و حذف کدورت و کاهش نیترات می گردد همچنین در نهایت جذب فوضولات ماهی
در نهایت پس از گذشت چند دوره با تعویض شنهای جدید شنهای قدیمی تبدیل
یه کود بسیار قوی ارگانیک می گردد که شن جذب شده فوضلات ماهی کود بسیار
مفید برای رشد و کیفیت درختان برای کیفیت میوه می گرددو حتی میتوان این نوع
شن را کود بسیار قوی و آغشته به فوضلات ماهی را به فروش رساند.

(( سنگ و خاک زئولیت کریستالی چیست ؟
خواص مشابه زئولیت با نانو گرافن ها ))

تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی
سنگ معدنی کریستالی سیلیکاته زنجیره های گسترده و پیوسته ایی را بوجود
میاورندکه با توجه به نحوه اتصال و قرارگیری آنها در کنار یکدیگر شبکه ایی از فضاهای
خالی و حفره های قفسه مانند ی را تشکیل میدهند که قطر آنها بین 10-3A آنگسترم
میرسد .

وجود پرشمار این قفسه های کوچک خالی به همراه حضور برخی کاتیونهای فلزی قلیایی
و قلیایی خاکی با اتصال ضعیف ویژگی های منحصر بفرد جذب ،تعویض کاتیونی ، غربال
مولکولی و خواص کاتالیستی را بوجود میاورد که نه تنها این نوع سنگ معدنی را از دیگر
انواع رسها متمایز می سازد .

تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی
پس کلیه رشته این نوع سنگ زئولیت با چرخه صنعت کشاورزی بسیار مشترک و قابل
اجرا نیز می باشد .خواص منحصر بفرد ذکر شده این نوع سنگ معدنی کریستالی ،
در زمین های کشاورزی و گلخانه ها و پرورش گل و گیاه و انواع خاکهای کشاورزی
و فیلتر های آب پرورش ماهی و صنایع تولیدی مناسب است .

توضیحات و کلمات کلیدی :

*فروش زئولیت اصفهان
*قیمت زئولیت کشاورزی
*قیمت زئولیت آکواریوم
*زئولیت در آکواریوم آب شور
*خرید زئولیت آکواریوم
*زئولیت در اکواریوم گیاهی
* فیلتر زئولیت
*کاربرد ازن در پرورش ماهی
*قیمت دستگاه ازن ژنراتور
*سیستم مدار بسته پرورش ماهی قزل الا
*قیمت دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی
*قیمت تجهیزات پرورش ماهی
*قیمت دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی
*قیمت دستگاه اکسیژن ساز پرورش ماهی
*”طرح توجیهی پرورش ماهی مداربسته”
*استخر پرورش ماهی مدار بسته
*دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قزل آلا
مدیریت فروش ((( تصفیه آب پرورش ماهی باسنگ زئولیت معدنی )))
تهیه کود بسیار قوی از فوضلات ماهی در جذب فوضولات ماهی به شن زئولیت

برای خرید این محصول با شماره تلفن 09128435229 خانم رضایی تماس حاصل نمایید .

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان

فروش 5 سنگ برتر جهان در یک معدن ایران با یک برداشت یکدست و دارای سنگ
شکن با تولید و بسته بندی انواع سایزها از شکری تا بادامی با انواع بسته بندی

ارائه نمونه و برگه آزمایشگاه معتبر

5 خواص سنگ معدنی برتر جهان که از هر نقطه جهان یکی ازاین موارد کشف می گردد
که در این معدن هر 5 سنگ معدنی در آزمایش این سنگ دیده می شود و به راحتی
در دسرس می باشد.

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان ZEOLIT

ZEOLIT : (CLINOPTILOLITE ) +CRISTOBALITE
+HALITE + MONTMORILLONITE+QUARTZ

1 – کلینوپتیلولیت
2 – کریستوبالیت
3 – هالیت
4 – مونتموریونیت
5 – کوارتز

((( فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان )))
مجموع این سنگ معدنی با خواص تک تک عناصر این درذیل توضیح داده شده است
که هر سنگ در حد خود بی نظیر بوده و دارای خواص بسیار زیادی است و هزاران
کاربرد در صنایع های مختلف دارد.

دوستان خریدار و صادرکننده های سنگ بی شک دریغ نکنند واقدام به خرید این
محصول با خاطر اطمینان نمایند.

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان (((مدل 1 CLINOPTILOLITE )))

کلینوپتیلولیت (به انگلیسی: Clinoptilolite) با فرمول شیمیایی
(NaKCa)2-3[Al3(AlSi)2 Si13 O36].12H2O از مجموعه کانی هاست و دارای
شکستگی ناصاف است. از کلمات یونانی klinein به معنای خوابیده شده و pitilon
به معنای پر یا قلم و lithos به معنای سنگ گرفته شده‌است. برای اولین بار در چک
اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: پهن و کوتاه – رمبوئدر، رنگ: سفید – قرمز،
شفافیت: شفاف – نیمه شفاف، شکستگی: ناصاف، جلا: شیشه ای، سیستم
تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

دلیل‌نام‌گذاری دارای شکستگی ناصاف است. از کلمات یونانی klinein به معنای
خوابیده شده و pitilon به معنای پر یا قلم و lithos به معنای سنگ گرفته شده‌است.
نام دیگر Clinoptilolite
فرمول شیمیایی (NaKCa)2-3[Al3(AlSi)2 Si13 O36].12H2O
رده بندی : سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری : پهن و کوتاه – رمبوئدر
شکل ظاهری : آگرگات – بلوری تقریباََ کمیاب است و بیشتر در آمریکا، استرالیا
، زلاندنو و چک اسلواکی

رنگ سفید – قرمز
رنگ خاکه سفید

سختی موس ۳٫۵-۴
وزن مخصوص ۲٫۱-۲٫۲
جلا شیشه ای
شکستگی ناصاف
شفافیت شفاف – نیمه شفاف
پاراژنز – زئولیتهای دیگر

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان (((مدل 2 CRISTOBALITE )))

کریستوبالیت (به انگلیسی: Cristobalite) با فرمول شیمیایی SiO2 از مجموعه
کانی هاست و سفید بلوری – اسفرولیتی – رشته‌ای – قلوه‌ای – کریپتیوکریستالین
نسبتاًَ فراوان است و بیشتر در یافته شده در آلمان، چک اسلواکی، فرانسه، مکزیک
، هند، روسیه و آمریکا برای اولین بار در ۲٫۳۲ کشف شد و از نظر شکل بلور: بعد از
آتشفشانی – ماگمائی -، رنگ: اکتائدر – هگزاگونال – پهن و کوتاه -، شفافیت: صدفی
، شکستگی: شیشه‌ای – چرب، جلا: ندارد، رخ: اکسید، سیستم تبلور: اکسید و در
رده‌بندی کریستوبالیت است همچنین خاصیت مغناطیسی شفاف – نیمه شفاف

از نظر ژیزمان محلول در HF و Na2CO۳ گرم- کانیهای مشابه تریدیمیت که با اشعه
X از آن قابل تفکیک است. از نام ژیزمان کریستوبال در مکزیک گرفته شده‌است.

دلیل‌نام‌گذاری سفید
نام دیگر Cristobalite
فرمول شیمیایی SiO2
ترکیب شیمیایی بلوری – اسفرولیتی – رشته‌ای – قلوه‌ای – کریپتیوکریستالین نسبتاًَ
فراوان است و بیشتر در یافته شده در آلمان، چک اسلواکی، فرانسه، مکزیک، هند
، روسیه و آمریکا

رده بندی : کریستوبالیت
اطلاعات کانی شناسی

شکل بلوری بعد از آتشفشانی – ماگمائی –
شکل ظاهری محلول در HF و Na2CO۳ گرم- کانیهای مشابه تریدیمیت که با اشعه
X از آن قابل تفکیک است. از نام ژیزمان کریستوبال در مکزیک گرفته شده‌است.

رنگ اکتائدر – هگزاگونال – پهن و کوتاه –
رنگ خاکه اشعه Xتریدیمیت- کلسیت- اوپال- کالسدوئن- تریدیمیتثانویماکله
سختی موس ۶٫۵
وزن مخصوص سفید – سفیدشیری
رخ اکسید
جلا ندارد
شکستگی شیشه‌ای – چرب
شفافیت صدفی
خاصیت مغناطیسی

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان ((( مدل 3 HALITE )))
سنگ نمک کانی سدیم کلرید (NaCl) است که با نام هالیت یا کلرید سدیم
طبیعی نیز شناخته می‌شود.

با ورود ناخالصی به بلور هالیت، این کانی به رنگ‌های گوناگون در می‌آید مثلاً
با ورود عناصر اورانیوم و کربن به رنگ سیاه در می‌آید. این کانی به همراه سیلویت
یا نمک تلخ در محیط‌های تبخیری و گرم و خشک یافت می‌شود. مزه شور و جلای
شیشه‌ای و سختی کم این کانی باعث شده است تا به ‌راحتی میان گروهی از
کانی‌های مشابه خود، تشخیص داده شود.

خواص سنگ هالیت ((( فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان )))
سنگ هالیت از یک کلمه یونانی به معنای نمک دریا گرفته شده است و به عنوان
سنگ نمک شناخته می شود.همه ما می دانیم که نمک های معمولی در حد بسیار
کم برای بدن لازم هستند اما استفاده از نمک های معدنی مزایای بی شماری برای
سلامتی انسان دارد، سنگ نمک هالیت نیز دارای خواص بی شماری است.

که از آن جمله می توان به ایجاد تعادل روحی و عاطفی آن اشاره کرد. سنگ نمک
هالیت همچنین از بین برنده انرژی های منفی و ناخالصی های موجود در محیط
می باشد و سبب ایجاد تعادل در احساسات می گردد.

استفاده از لامپ نمک هم تأثیر بسیار زیادی در از بین بردن امواج منفی و امواج
الکترومغناطیسی دارد و هم چنین برای درمان بسیاری از بیماری ها نظیر آسم و
آلرژی بسیار سودمند است. استفاده از سنگ نمک هالیت به خصوص برای درمان
افرادی که از بیماری اختلال عاطفی فصلی رنج می برند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

هالیت یک نمک طبیعی است که از اقیانوس ها و دریاچه های نمک به دست می آید.
در طول فصول خشک که تبخیر آب دریاچه ها زیاد است، این نمک در اشکال مختلف در
سواحل دریاچه ها یافت می شود؛ زیرا تبخیر آب دریاچه ها سبب انباشته شدن توده
های نمک هالیت در کنار این دریاچه ها می گردد.

هالیت معمولا به رنگ سفید یافت می شود اما وجود ناخالصی ها در این سنگ موجب
تغییر رنگ آن می گردد؛ بنابراین سنگ هالیت به رنگ های صورتی، قرمز، نارنجی، زرد
یا خاکستری نیز یافت می شود و این بستگی به مقدار و نوع ناخالصی های موجود
در آن دارد.

سنگ نمک هالیت با سنگ های معمولی تفاوت بسیار زیادی دارد و برخلاف نمک هلی
ید دار سنگ نمک هالیت دارای دانه های کریستالی بزرگتر است و یک جایگزین سالم
برای نمک معمولی به شمار می رود. استفاده از سنگ هالیت به عنوان یک نمک کعدنی
دارای فواید بی شماری برای بدن می باشد و دیگر مشکلات سلامتی نظیر فشارخون
بالا و یا ایجاد پف در بدن را در پی نخواهد داشت.

سنگ هالیت عاری از آلاینده های زیست محیطی و ترکیبات شیمیایی زیان بار است و
این سنگ همچنین حاوی عناصر کمیاب و مورد نیاز بدن است که از آن جمله می توان
به کلسیم، آهن، روی،پتاسیم، منیزیم و مس اشاره کردبرخی از خواص

درمانی و مزایای سنگ هالیت به شرح زیر است:
استفاده از سنگ نمک هالیت در هضم غذا کمک بسیار زیادی می کند و در بهبود
اختلالات گوارشی بسیار تأثیرگذار است. استفاده از این نمک همچنین در افزایش
اشتها و بهبود سوزش سر دل بسیار مفید می باشد.

استفاده از سنگ نمک هالیت جذب مواد معدنی مورد نیاز بدن را آسان می گرداند
و تعادلph بدن را حفظ می نماید. سنگ نمک هالیت با بهبود گردش خون در بدن،
سبب ایجاد تعادل مواد معدنی در بدن می گردد و رسوبات و مواد معدنی موجود
در بدن را از دفع می کند و همچنین موجب تعادل فشار خون می گردد.

استفاده از سنگ نمک هالیت کمک بسیار زیادی به کاهش وزن بدن می کند و
چربی ها و سلول های مرده بدن را حذف می کند.
سنگ نمک هالیت به صورت حل شده در آب برای درمان بیماران مبتلا به آسم،
برونشیت و یا سایر بیماری های مربوط به گوش و حلق و بینی مفید است.

غرغره کردن سنگ نمک هالیت سبب کاهش گلو درد و سرفه های خشک
می گردد و مشکلات تنفسی و سینوس را بهبود می بخشد.

صرف سنگ نمک هالیت یه همراه آب لیمو می تواند در از بین بردن کرم معده
بسیار تأثیرگذار باشد و همچنین سبب بهبود آنفولانزا در بدن می گردد.

سنگ نمک هالیت به صورت لامپ های بسیار زیبا نیز موجود می باشد که استفاده
از این لامپ ها نیز تأثیرات شگفت انگیزی در سلامت روحی و جسمی افراد دارد:
لامپ نمک هالیت برای از بین بردن انرژی های منفی موجود در محیط کاربرد زیادی
دارد و استفاده از آن در محیط منزل سبب دورکردن امواج منفی و انرژی های
زیان بار در محیط می گردد.

استفاده از لامپ نمک هالیت سبب افزایش مقدار یون های منفی موجود در محیط
می گردد و انتشار یون های منفی در محیط نیز تأثیرات مثبت بسیار زیادی بر سلامت
روحی و جسمی افراد دارد.

لامپ نمک هیمالیا همچنین سبب تنطیم الگوی خواب می گردد و استفاده از آن
برای ایجاد آرامش و انرژی های مثبت در محیط زندگی کاربرد دارد. از لامپ نمک
هالیت در مدیتیشن نیز کاربرد دارد وسبب ایجاد الگوهای رفتاری مناسب و بهبود
خلق و خوی افراد می گردد.

این کانی در درمان های ریوی، آسم، سرفه بکار برده می شود. استفاده آن در
محیط سکونت یا کار باعث ایجاد آرامش در افراد می شود. همچنین باعث کم
کردن استرس، عصبانیت و اضطراب می شود.

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان((((مدل4 MONTMORILLONITE))))
مونتموریونیت (به انگلیسی: Montmorillonite) با فرمول شیمیایی
{(Al 1.67 Mg 0.33)[(OH)2 – Si4O10] 0.33-}.Na 0.33(H2O)4 از مجموعه
کانی هاست و کانیهای مشابه: ایلیت، کائولینیت و هالویزیت که توسط اشعه
X و عکس العمل‌های شیمیایی قابل تفکیک می‌باشند.

سنگهایی که از تبدیل توفهای ولکانیکی وترکیبات مونتموریونیت حاصل می‌شوند
بنام بنتونیت معروفند که در چک اسلواکی، روسیه، آمریکاوغیره یافت می‌شوند.

از نام محل Montmorillor در فرانسه گرفته شده‌است. ناپایدار- محلول در اسیدها
– درآب زیاد و حجیم می‌شود – با آب مقطر تمیز می‌شود. متمایل به آبی رنگ اثر
خط:سفید برای اولین بار در فرانسه (مون موریون) کشف شد و از نظر شکل بلور
: فلسی فقط در میکروسکوپ، رنگ: سفید- خاکستری – زرد – متمایل به قهوه‌ای
– متمایل به سبز – صورتی -، شفافیت: غیر شفاف، جلا: مات، رخ: کامل –
مطابق باسطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات است و
منشأ تشکیل آن ثانوی – سازنده اصلی رس ها است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن ایلیت – کائولینیت – هالویزیت- ایلیت- کائولینیت
– هالویزیت- کوارتز است کاربرد آن: در صنایع سرامیک – داروسازی – صنایع نفت
– صنایع کائوچو، از نظر ژیزمان متراکم – توده‌ای – تجمع خاکی وغبارآلود بسیار
فراوان است و بیشتر در فرانسه (مون موریون)، آلمان، روسیه و
آمریکا یافت می‌شود.

اطلاعات کلی (((( فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان ))))
دلیل‌نام‌گذاری کانیهای مشابه: ایلیت، کائولینیت و هالویزیت که توسط اشعه
X و عکس العمل‌های شیمیایی قابل تفکیک می‌باشند. سنگهایی که از تبدیل
توفهای ولکانیکی وترکیبات مونتموریونیت حاصل می‌شوندبنام بنتونیت معروفند
که در چک اسلواکی، روسیه، آمریکاوغیره یافت می‌شوند. از نام محل
Montmorillor در فرانسه گرفته شده‌است.

نام دیگر Montmorillonite
فرمول شیمیایی {(Al 1.67 Mg 0.33)[(OH)2
– Si4O10] 0.33-}.Na 0.33(H2O)4

ترکیب شیمیایی ناپایدار- محلول در اسیدها – درآب زیاد و حجیم می‌شود
– با آب مقطر تمیز می‌شود. متمایل به آبی رنگ اثر خط:سفید

رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری فلسی فقط در میکروسکوپ
شکل ظاهری متراکم – توده‌ای – تجمع خاکی وغبارآلود بسیار فراوان است
و بیشتر در فرانسه (مون موریون)، آلمان، روسیه و آمریکا

رنگ سفید- خاکستری – زرد – متمایل به قهوه‌ای – متمایل به سبز – صورتی –
سختی موس ۱-۲
وزن مخصوص ۱٫۷-۲
رخ کامل – مطابق باسطح
جلا مات
شفافیت غیر شفاف
پاراژنز ایلیت – کائولینیت – هالویزیت- ایلیت- کائولینیت- هالویزیت- کوارتز
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی – سازنده اصلی رس ها
محل پیدایش فرانسه (مون موریون)
کاربرد در صنایع سرامیک – داروسازی – صنایع نفت – صنایع کائوچو

فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان (((مدل 5 QUARTZ )))
کوارتز یا دُرّ کوهی سنگی با سختی ۷ در مقیاس موس است. کوارتز به
رنگ و اسامی مختلف دیده شده‌است که یکی از انواع آن عقیق است
که به رنگهای کهربائی- زرد- سفید- جگری- جگری مایل به سیاه
و سبز دیده شده‌است.

کوارتز بعد از فلدسپات، دومین ماده کانی فراوان پوسته زمین است.
کوارتز از شبکه پیوسته SiO۴ تشکیل شده، بگونه‌ای که هر اتم اکسیژن
بین دو چهار وجهی قرار گرفته است. بنابر این فرمول عمومی کوارتز
SiO۲ می‌باشد. بلورهای کوارتز در شکلهای مختلف یافت می‌شوند
و برخی از آنها بعنوان جواهر استفاده می‌شوند.

از انواع دیگر کوآرتز میتوان کوارتز صورتی، اوپال و عقیق را نام برد.

نام دیگر بسته به نوع رنگ: عقیق، در کوهی، آمیتیست
فرمول شیمیایی SiO۲
ترکیب شیمیایی SiO۲
رده بندی کوارتز (سیلیکات‌ها)
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری شش وجهی
رنگ بی‌رنگ، سفید و بر اثر ناخالصی به رنگهای بنفش،
صورتی، شیری، دودی و زرد
حالت دودی را درّ کوهی می‌نامند

سختی موس ۷
وزن مخصوص ۲٫۶۵
رخ بدون رخ
جلا شیشه‌ای
شکستگی شیشه‌ای
شفافیت شفاف – نیمه‌شفاف- غیرشفاف
اثر اسید همه اسیدها به جز HF بر روی آن بی‌تاثیر است.
پاراژنز فلدسپات‌ها – میکاها – آمفیبول‌ها – پیروکسن‌ها
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ماگمایی- پگماتیتی – هیدروترمال -دگرگونی –
رگه‌های تیپ‌آلپی دگرسانی‌ها- رسوبی
کاربرد شیشه‌سازی، سنباده‌سازی، ابزارهای نوری و الکتریکی، جواهرسازی

کوارتز به خوبی در مقابل هوازدگی ازخود مقاومت نشان می‌دهد و در دمای
تقریبی ۱۶۷۰ درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود.

میلیاردها نفر هر روز از کوارتز استفاده می‌کنند، اما تعداد کمی از آنها از این
موضوع خبر دارند، زیرا بلورهای ریز کوارتزی که از آن استفاده می‌کنند،
درون ساعت‌های مچی و دیواری آنها پنهان شده است.

اما این بلورهای سفید یا شفاف که در سراسر جهان یافت می‌شوند،
چه ارتباطی با اندازه‌گیری زمان دارند؟

برخی از مواد مانند برخی از سرامیک‌ها و بلورهای کوارتز، هنگامی که تحت
فشار مکانیکی قرار گیرند، می‌توانند الکتریسیته تولید کنند. توانایی تبدیل
دوجانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته را به یکدیگر «خاصیت پیزوالکتریک» می‌نامند.

نمونه‌ای از دُرّکوهی ((( فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان )))
بلورهای کوارتز که دارای این خاصیت هستند، با یک ولتاژ معین برق همیشه با
بسامد یا فرکانس خاصی مرتعش می‌شوند؛ بنابراین این بلورها معیار دقیقی
از بسامد یا فرکانس را حفظ می‌کنند، که به تنظیم حرکت ساعت کمک می‌کند
و دقت آن را بسیار بالا می‌برد.

نخستین ساعت کوارتز که با ارتعاشات یک بلور کوارتز هنگام بکار افتادن ولتاژ برقی
کار می‌کند، در سال ۱۹۲۹ ساخته شد. ساعت کوارتز چنان دقیق است که در
هر ده سال یک ثانیه خطا می‌کند.

کوارتز در رادیوها، ریزپردازشگرها (میکروپروسسورها)، و بسیاری از دستگاه‌های
صنعتی دیگر نیز به کار می‌رود.

توضیحات:
فروش زئولیت ایران با 5نوع سنگ برتر جهان
انواع زئولیت ایران
فروش انواع زئولیت ایران
مدیریت فروش این محصول خانم رضایی
09128435229

زئولیت چیست ؟

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :

شباهت زئولیت کلینوپتیلولیت معدنی استخراج شده با نانو گرافن ها ی مصنوعی
کمپلکس کریستالی سیلیکاته زنجیره گستره ایی هستند وچیدمان آنها همانند
سلولهایی به هم متصل شده و همانند نانو گرافین های مصنوعی است فرق
این زنجیره در طبیعت آنخود این سیلیکات به صورت طبیعی تشکیل شده و در

نانو گرافین ها با عملیات و دخالت انسانها بر روی شبکه ایی سلولهای شبکه
ایی مشابه زئولیت تشکیل می گردد که خانواده این نوع زئولیت ها خواص
مشابه ایی دارند که می توانند واکنشهایی با سرعت بالا در آنیون ها و کاتیونها
بر روی آنها دهند این زئولیت ها همانند قفسه های کوچکی به هم وصل شده اند
که قطر زئولیت ها بین 3-10 انگسترم می باشد.

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
طبیعت انواع زئولیت های معدنی و زئولیت های مصنوعی : زئولیت چیست ؟
حداقل بیش از 40 نوع زئولیت معدنی وجود دارد که میتوان در انواع کاربردها و صنایع
تولیدی و صنعتی از آن استفاده کرد و حداقل بیش از 150 نوع زئولیت مصنوعی ساخته
شده مثل رزین های کاتیون و رزین های آنیون که هریک کاربرد اختصاصی خود را دارد.

نانو گرافین زئولیت ساختاری مصنوعی : (نانو گرافن مصنوعی )
گرافین, ساختار دو بعدی از یک لایه منفرد شبکه لانه زنبوری کربنی می‌باشد. ,گرافین
,به علت داشتن خواص فوق العاده در رسانندگی الکتریکی و رسانندگی گرمایی, چگالی
بالا و تحرک پذیری حامل‌های بار, رسانندگی اپتیکی و خواص مکانیکی به ماده‌ای منحصر
بفرد تبدیل شده است از سوی دیگر چگالی حامل بار در گرافین از مر تبه ۱۰۱۳ بر سانتی
متر مربع با تحرک پذیری تقریباً 15000 cm۲/V.s وبا مقاومتی از مرتبه ۶-۱۰ اهم-سانتی‌
متراست که به نحو مطلوبی قابل مقایسه با ترانزیستورهای اثر میدانی (FET) می‌باشد.

خصوصیات زئولیت معدنی استخراجی از معادن ایران : زئولیت چیست ؟
سنگهای معدنی معمولاً دارای چگالی بین 2 تا 3/2 گرم بر سانتی متر مکعب هستند.
اما سنگهای معدنی غنی از باریم، استثناء بوده و چگالی آن‌ها ممکن است بین 5/2 تا
8/2 گرم بر سانتی متر مکعب باشد. عموماً ساختمان سنگهای معدنی باز است و در
نتیجه سطح ویژه ای شبیه به کانی‌ های سیلیکاتی 1:2 قابل انبساط از خود نشان می‌دهند.
جذب آب در هر واحد سلولی سنگهای معدنی نسبتاً زیاد است. البته میزان جذب آلودگی آب
بستگی به نوع سنگهای معدنی و هم‌چنین نوع کاتیون‌های موجود در کانال‌های آن دارد.

به‌طور کلی عرض کانال ها، اندازه کاتیون‌ها و انرژی هیدراتاسیون، تعیین کننده میزان آلودگی
آب جذب شده به وسیله این کانی‌ها هستند.

پس می‌توانند مانند غربال عمل کنند. به عنوان مثال آنالیست می‌تواند سدیم را آزادانه با
Ti، Ag، NH4، K و Rb مبادله کند، ولی میزان تبادل Rb با Cs در آن بسیار ناچیز و قابل
چشم پوشی است. جذب انتخابی یون‌های فلزات سنگین Ag و Ti در همه این نوع سنگ
بسیار متداول کلینوپتیلولایت برای جدا کردن و غیر متحرک کردن یون‌های رادیواکتیو از
فاضلاب‌ها و آبهای کشاورزی و پیش تصفیه های تصفیه آب و تصفیه آب پرورش ماهی
و تصفیه فاضلاب صنعتی به‌طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
زئولیت چیست ؟
تحقیقات نشانگر این است که آزاد سازی تدریجی خواصهای سنگهای معدنی ، می‌تواند
در واکنش‌های تبادل یونی و یا تجزیه مواد کانی صورت گیرد. در روش دوم، سنگ معدنی
در ترکیب با کانی‌های با درجه انحلال پایین مانند فسفات آپاتیت به کارمی‌روند. تحت شرایط
مناسب، سنگ معدنی راندمان مصرف انرژی را کاهش خواهد داد. توانایی کلینوپتیلولایت
در پایین آوردن نیتریفیکاسیون (تا 11 درصد)، پایین آوردن شستشوی نیترات (تا 30 درصد)،
افزایش میزان جذب آمونیم و پتاسیم، کاهش تبخیر آمونیاک و آزاد سازی تدریجی NH4+
و K+ و سایر مواد غذایی مورد مطالعه قرار گرفته است .

کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت در :
کشاورزی
میکس زئولیت کلینوپتیلولیت در خاک کشاورزی
میکس زئولیت کلینوپتیلولیت در کود حیوانی
میکس زئولیت کلینوپتیلولیت با کود مرغی
میکس زئولیت کلینوپتیلولیت بافضولات ماهی
تصفیه آب کشاورزی
تصفیه آب دریایی
تصفیه فاضلاب صنعتی
تصفیه فاضلاب بهداشتی
تصفیه آب
ضد عفونی آب
ضد عفونی مرغداری
ساخت کود ارگانیک مرغی
ساخت کود حیوانی با زئولیت

توضیحات :
*فروش زئولیت کلینوپتیلولیت
* خرید و فروش زئولیت
*فیلتر زئولیت کلینوپتیلولیت تصفیه آب صنعتی
*فیلتر زئولیت کلینوپتیلولیت تصفیه آب دریا
* فیلتر زئولیت کلینوپتیلولیت تصفیه آب مداربسته آب شور دریا
* فیلترزئولیت کلینوپتیلولیت تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی
*نانو گرافین طبیعی
*فروش زئولیت اصفهان
*فیلتر نانو گرافین طبیعی با زئولیت
* قیمت زئولیت در بازار
*فروش زئولیت سمنان

فروش زئولیت کلینوپتیلولیت مستقیم از معدن :
زئولیت چیست ؟ مدیریت فروش زئولیت معدنی ایران
خانم رضایی 09128435229

فروش زئولیت

فروش با کیفیت ترین زئولیت جهان در ایران
فروش زئولیت برتر ایران همراه با آزمایش کامل
فروش زئولیت ایران و آمادگی صادرات این محصول به خارج از کشور

چند نوع طبقه‌بندی برای زئولیت‌ها انجام گرفته است. یک طبقه‌بندی قدیمی بر اساس شکل
بلور است. در این طبقه‌بندی زئولیت‌ها به بلورهای رشته‌ای، ستونی و مختلط تقسیم‌بندی
می‌شونداین نوع زئولیت از لحاظ کیفیت و آنالیز مربوطه بهترین زئولیت می باشد.

یک نوع دیگر زئولیت بر اساس منشأ شکل گیری آن‌ها است؛ که از این نظر زئولیت‌ها به
دو نوع رسوبی و آتشفشانی تقسیم‌بندی می‌گردند. در زئولیت‌های رسوبی نسبت سیلیسیم
به آلومینیوم بزرگتر از زئولیت‌های آتشفشانی است.

زئولیت‌های موجود در ایران از نوع رسوبی هستند، در حالی‌که اکثر گونه‌های طبیعی
زئولیت‌های موجود در جهان از نوع آتشفشانی هستند. نوع سوم تقسیم‌بندی بر اساس
خواص اسیدی یا بازی زئولیت‌ها بنا شده است.

در این تقسیم‌بندی زئولیت‌هایی که نسبت آلومینیوم به سیلیسیم (Al به Si) در آن‌ها در
دامنه ۸/۰به بالا باشند، جزء زئولیت‌های اسیدی و زئولیت‌هایی که در آن‌ها این نسبت
بین ۵/۰ تا ۶/۰ و کم‌تر باشد، جزء زئولیت‌های قلیایی طبقه‌بندی می‌شوند.

خواص زئولیت‌ ایران و فروش زئولیت
به‌طور کلی تراکم زئولیت‌های طبیعی در دامنه ۹/۱ تا ۲/۲ میلی‌گرم در متر مکعب
است. با وجود این تراکم زئولیت‌هایی که مقادیر زیادی باریم و استرانسیم دارند،
ممکن است در حدود ۵/۲ تا ۸/۲ میلی‌گرم در متر مکعب باشند. اکثر مواد زئولیتی
بی‌رنگ یا سفید هستند. با این حال بعضی از آن‌ها که حاوی مقادیر جزئی یا کم آهن
هستند، به رنگ زرد کم رنگ یا قهوه‌ای مایل به قرمز دیده می‌شوند.

زئولیت‌ها در حالت تعلیق باعث به وجود آوردن pHهای ۵/۹ تا ۵/۱۰ شده و در نتیجه
تجزیه کامل یا نسبی موجب ایجاد pHهای بالاتری نیز می‌گردند. اگر چه اغلب زئولیت‌های
حاوی Si کم یا متوسط (نسبت Si به Al به ترتیب برابر ۵/۱ به ۱ و ۲ به ۵/۱) در محلول‌های
اسیدی با pH پایین‌تر از ۳ متلاشی می‌شوند، بعضی گونه‌های حاوی Si زیاد مثل کلینوپتیلولیت
و موردنیت در pH حدود ۲ نیز پایدار هستند و برای دوره‌های کوتاه‌تر حتی در pH پایین‌تر از
۲ نیز پایدار می‌باشند.

فروش زئولیت معدنی با مشخصات آنالیز شده ذیل :

ZEOLIT : (CLINOPTILOLITE ) +CRISTOBALITE
+HALITE + MONTMORILLONITE+QUARTZ

مشخصات شرایط محیطی آزمایشگاه :
دما 25C
رطویت: 30٪
استاندارد مرجع آزمون : BS EN 13925-1 : 2003
نوع لامپ: UV ولتاژ : 40kv

توضیحات :

قیمت زئولیت در بازار
فروش زئولیت سمنان
قیمت زئولیت کشاورزی
فروش زئولیت اصفهان
خرید و فروش زئولیت
خواص فیزیکی متنوعی از قبیل هدایت الکتریکی
خواص کاتالیتیکی جذب و شبکه یونی آنیونی و کاتیونی
خواص جذب آلودگی میکروبی
خواص جذب برم یا تلخی آب
خواص جذب نیترات

فروش زئولیت تهران
فروش زئولیت سمنان
فروش زئولیت سرتاسر ایران
فروش زئولیت و صادرات به خارج از کشور

مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229

زئولیت در خاک کشاورزی

زئولیت(به انگلیسی:Zeolite ) یک سنگ استخراجی از معدن است که با دستگاه های
سنگ شکن تبدیل به انواع سایزها می گردد.

zeolite mineral iran

که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در پیش تفصه آب
و تصفیه آب صنعتی و در صنایع یه عنوان جاذب سطحی و جاذب عمقی و جاذب اسفنجی است.

واژه زئولیت در اصل در سال ۱۷۵۶ توسط کانی شناس سوئدی اکسل فردریک
کرونستد(به انگلیسی: Axel Fredrik Cronstedt) ابداع شد. نام زئولیت از ترکیب
دو واژه یونانی (ζέω (zéo، به معنی «جوش» و (λίθος (lithos، به معنای «سنگ»
تشکیل شده است که امروزه به یک سنگ پر کاربرد تبدیل شده است.

زئولیت‌ها به طور گسترده‌ای در صنعت برای پیش تصفیه آب، به عنوان کاتالیزور
و برای پیش تصفیه آب تخصصی و پیشرفته استفاده می‌شود .

مهمترین استفاده زئولیت در سیستم تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی
همچنین حذف میکروبی و حذف کدورت آب پرورش ماهی و حذف آلودگی
پس از آن پس آب پرورش ماهی درصنایع کشاورزی نیز کاربرد دارد.

از بین زئولیت‌های طبیعی فقط ۹ نوع به مقدار زیاد در طبیعت یافت می‌شوند.
خواص فیزیکی و شیمیایی زئولیت‌های طبیعی متفاوت بوده و در بین نمونه‌های
مختلف یک نوع خاص از زئولیت نیز تفاوت‌هایی در خواص فیزیکی (اندازه منفذ،
اندازه بلور، ظرفیت تبادل یونی و ظرفیت جذبی) و ترکیب شیمیایی وجود دارد.

زئولیت معدنی به راحتی می تواند تغیرات و واکنش های آنیونی و کاتونی ایجاد نماید
یعنی وقتی از فیلتر زئولیت آب عبور نمایید تغییرات و واکنش های آن قابل اجرا است
و تغیرات یونی آن با آنالیز قابل روئیت است البته خود زئولیت مستقیم برخاک کشاورزی
هم تاثیرات بسیار فراوانی ایجاد می نماید.

موارد استفاده زئولیت‌های مصنوعی و طبیعی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها
منشأ می‌گیرد که خود آن هم به نوبه خود تابعی از ساختمان بلوری و ترکیب شیمیایی
زئولیت‌ها است.

میکس زئولیت در خاک کشاورزی و اصلاحا تصفیه خاک کشاورزی از طریق این نوع زئولیتها
امکان پذیر است.

فیلتر نمودن آب چاه کشاورزی با زئولیت برای بهبود کیفیت خاک ومحصولات کشاورزی
کودهای نیتروژنی که موجب تولید آمونیوم در خاک می شوند مانند سولفات آمونیوم ،
نیترات آمونیوم ،آمونیاک بدونآب و اوره ، خاک ها را اسیدی می کنند. باکتری ها در خاک
، آمونیوم را به نیترات اکسید کرده و تولید اسیدیته می نمایند .

زئولیت در خاک کشاورزی تاثیرات مهم میکس نمودن زئولیت با خاک کشتورزی و
کود کشاورزی باعث بهبود نمودن کیفیت خاک کشاورزی شده و باعث رشد بهتر گیاه
میگردد. حذف آلودگی توسط زئولیت معدنی و فیلتر نمودن آب کشاورزی با زئولیت
باعث حذف برخی از موارد آلودگی آب چاه کشاورزی شده کمک فراوانی درکیفیت
آب چاه شده

در کود دهی و زئولیت در خاک کشاورزی کود بیش از حد و مقدار تزریق آن به خاک
و عدم آگاهی از تزریق کود به خاک منجر به خسارات به محصولات کشاورزی می
گردد و کود بیش حد ریشه گیاهان را از بین می برد .

وقتی که از خاک آزمایش کامل گرفته شود نشانگر این است که چه مقدار مواد معدنی و
چه مقدار خاک نیاز به کود یا میکروب زدایی نیاز دارد .

بهترین روش برای نگهداری از گلخانه های مصنوعی و محصولات کشاورزی خواص نیاز
مبرم به نگهداری دارد .

کنترل کیفیت آب کشاورزی و در صورت نیاز حذف EC و TDS و سختی آب و
میکروب زداییآب کشاورزی به وسیله گاز ازن یکی دیگر از روشهای مهم تصفیه
آب و تصفیه خاک کشاورزیمی باشد روشهای نوین تصفیه آب کشاورزی می تواند
80 درصد مشکلات کشاورزی را حل نماید بیشترین موارد از طریق آب آلوده و سختی
بالا می تواند آسیب های جدی به محصولات کشاورزی وارد نماید.

نصب فیلتر آب زئولیت در خاک کشاورزی معجزه می نماید.

در هر صورت باید در مسیر ابتدایی خط ورودی آب چاه نصب گردد وقتی که آب چاه
تصفیه نگردد و بر روی گیاهان و باغات میوه به همان شکی اولیه پمپاژ گردد سختی
بالا و میکروب آب چاه ریشه درختان و گیاهان را از بین می برد .

زئولیت در خاک کشاورزی و عوامل کودهای اسیدزا و تاثیر منفی آن در کودهای نیتروژنی
که موجب تولید آمونیوم ، آمونیاک بدون آب و اوره ، خاک ها را اسیدی می کنند .باکتری
ها در خاک کشاورزی ، آمونیوم را به نیترات اکسید کرده و تولید اسیدیته می نمایند .
این واکنش به حدی تولید اسید یته کند که برای رشد محصول نیاز به اضافه کردن آهک باشد.

منابع نیترات که حامل یک کاتیون بازی هستند در مقایسه با منابع آمونیوم ، اسیدیته
کمتری تولید تولید می کنند. کودهای فسفری که حاوی یا ایجاد کننده یون آمونیوم هستند
، تاثیر بیشتری بر پی اچ دارند . اسید فسفریک تولید شده بر اثر انحلال کودهای فسفری
مانند سوپر فسفات و مونوآمونیوم فسفات می توانند پی اچ را به ترتیب تا 5/1 و5/3
کاهش دهند.

اما مقدار یون هیدروژن تولید شده درخاک کشاورزی بسیار کم بوده و در بلند مدت اثر
اندکی بر پی اچ خاک کشاورزی دارد . دی ـ آمونیوم فسفات درابتدا پی اچ خاک کشاورزی
را تا حدود 8 افزایش می دهد، مگر آنکه پی اچ اولیه خاک از پی اچ کود بیشتر باشد .

اسیدیته تولید شده توسط نیتراتی شدن یون آمونیوم موجود در دی آمونیوم فسفات ،
این افزایش اولیه پی اچ را تعدیل می نماید.

اهمیت زئولیت در خاک کشاورزی و PH برای رشد گیاه در خاک کشاورزی
شواهدی وجود دارد نشان می دهند PH خاک کشاورزی تاثیر مستقیمی بر رشد
گیاه ندارد و یا میزان تاثیر مستقیم آن بر رشد گیاه ، بسیار کم است . به نظر می رسد
تا زمانی که سایر عوامل مطلوب باشند، تغییرات گسترده غلظت یون های Hzو OH
تغییری در گیاهان ایجاد نکند.

تاثیرات غیر مستقیم آن ، متعدد و شدید می باشند که از جمله آن ها سمیت آلومینیوم
است که قبلا به آن اشاره شد. در خاکی با PH 4 احتمالا آنقدر A1 محلول وجود دارد که
آن را برای اکثر گیاهان سمی نماید، در حالی که در محلول های غذایی دارای PH 8
چنین مشکلی درخاک کشاورزی به وجود نمی آید.

باران اسیدی به عنوان آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و باعث اسیدی
شدن آب ها ، خاک و تخریب اکوسیستم ها و حاصلخیزی خاک کشاورزی شده است .
با افزایش اسیدیته ، غلظت یون آلومینیوم و عناصر سنگین مانند کادیوم ، مس و روی
و به دنبال آن خطرات اکولوژیکی افزایش می یابد .

کاهش عناصر معدنی موجود در محلول خاک ها در ارتباط با آبشیویی مداوم کاتیونها
می تواند باعث کمبود عناصر غذایی در خاک کشاورزی شود. اثرات باران اسیدی بر
آبشیویی کاتیون ها و اتلاف آن ها از نگرانی ها روز افزون زیست محیطی و کشاورزی
می باشد .

افزایش آبشیویی فسفر به دنبال بارش باران اسیدی توسط لینگ گزارش شده است .
اثر باران های اسیدی بر آبشیویی فسفر ، پتاسیم ، کلسیم و منیزم در ستون های
آبشیویی در یک خاک لوم شنی آهکی در مدت زمان 40 روز گرارش شده است .

تغییرات مشاهده شده در PH زهاب ها در تیمارهای مختلف تغییر کرده و در همه زهاب
ها PH بین 9/8 = 2/8 نوسان داشته است . حضور کربنات کلسیم در خاک کشاورزی
47 گرم در کیلوگرم خاک کشاورزی خنثی شدن اسید و مانع از کاهش PH شده است .

خاک شور ، سدیمی و شور – سدیمی خاک کشاورزی
در نواحی خشک و نیمه خشک ، آب از سفره های اب کم عمق به شمت بالا حرکت
می کند . تبخیر می شود و نمک ها در نزدیک و یا روی سطح خاک رسوب کرده و تشکیل
خاک های شور ، سدیمییا شور – سدیمی را می دهند . این خاک ها به طور گسترده
در نواحی خشک و نیمه خشک که میزان بارندگی برای آبشیویی کافی نیست ،
پراکنده هستند .

تقریبا 10 درصد معادل 3/5 بیلیون هکتار از کل خاک ها تحت تاثیر نمک قرار دارند .
در حدود 20 درصد خاک های تحت کشت ، شور 35 درصد آن ها سدیمی هستند .
این خاک ها عمدتا در اراضی تحت کشت آبی که در آن ها روش های غیرصحیح آبیاری
و زهکشی مورد استفاده قرار می گیرند ، رایج هستند .

مرداب های نمک در مناطق گرم ، باتلاق های درخت کرنا خانواده شاه پسند در نواحی
حاره و مرداب های نمک در مجاورت دریاچه های شور ، مناطقی هستند که این خاک ها
در آن ها یافت می شود .

مدیریت فروش زئولیت جهت مصارف کشاورزی
جهت خرید زئولیت برای فیلتر آب چاه کشاورزی و خاک کشاورزی با مدیریت فروش تماس
بگیرید. خانم رضایی 09128435229

زئولیت معدنی ایران

((خصوصیات  زئولیت معدنی ایران  ))

خصوصیات فیزیکی و شیمیای منحصربه‌ فرد زئولیت معدنی ایران طبیعی آن‌ها را
در بسیاری از کاربردهای کشاورزی و باغبانی سودمند نموده است.

تکنولوژی‌های وابسته به زئولیت معدنی ایران  در کشاورزی و باغبانی شامل آزاد
سازی تدریجی کودها و اصلاح و بهبود خاک وآب کشاورزی است.

این کاربردها میزان تقاضای زئولیت های معدنی را در طیف تکنولوژیکی
(از کاربرد آن‌ها در کشورهای در حال توسعه گرفته تا کاربرد آن‌ها در کشاورزی )
افزایش می‌دهد.

تحقیقات نشانگر این است که آزاد سازی تدریجی کودها توسط زئولیت  معدنی ،
می‌تواند در خاک‌های طبیعی و مصنوعی به واسطه واکنش‌های تبادل یونی و یا
تجزیه مواد کانی صورت گیرد.

در روش دوم، خاکهای معدنی در ترکیب با کانی‌های با درجه انحلال پایین مانند
فسفات آپاتیت به کارمی‌روند. تحت شرایط مناسب، خاکهای معدنی راندمان
مصرف کودها را افزایش خواهد داد.

خصوصیات  زئولیت معدنی ایران

توانایی کلینوپتیلولایت در پایین آوردن نیتریفیکاسیون (تا 11 درصد)، پایین آوردن
شستشوی نیترات (تا 30 درصد)، افزایش میزان جذب آمونیم و پتاسیم، کاهش
تبخیر آمونیاک و آزاد سازی تدریجی NH4+ و K+ و سایر مواد غذایی مورد مطالعه
قرار گرفته است.

سیستم‌های خاکهای معدنی به‌طور موفقیت آمیزی در کوبا و بلغارستان توسعه
یافته اند، ولی این گونه سیستم‌ها برای تامین مواد مغذی به درمان‌های دوره ای
با کودهای شیمیایی یا محلول‌های مغذی بیش‌تر از خاکهای معدنی ترکیب شده
با مواد کانی نیازمند هستند.

خواص زئولیت معدنی کریستالی در زمین کشاورزی و باغات میوه
مطلوب‌ترین سیستم‌های زئولیت معدنی ، آن‌هایی هستند که (شامل ساختمان
سخت و متخلخل، چگالی حجم متوسط، زهکشی خوب، قابلیت تبادل کاتیونی بالا
و ثبات شیمیایی در برابر تغییرات pH) را دارا باشند و تغذیه متعادل گیاه را برای
چرخه‌های تولید بدون اضافه نمودن کودها تامین نمایند.

سیستم‌های زئوپونیکی با دارا بودن این خصوصیات می‌توانند در بخش‌های عظیم
تجاری و فروشگاه‌های مصرف کننده، به عنوان واسطه‌های رشد گیاه مورد
توجه قرار بگیرند.

((خصوصیات  زئولیت معدنی ایران  )) خاکهای معدنی می‌توانند ظرفیت تبادل
کاتیونی (CEC) خاک و رطوبت را افزایش دهند و هدایت آب را توسعه بخشند.
همچنین میزان محصولات را در زمین‌های اسیدی افزایش داده و میزان جذب
عناصر سنگین و مضر مانند مس، کادمیوم، سرب و روی توسط گیاه، در خاک‌های
آلوده را کاهش دهند.

وسعت تاثیر این خصوصیات بستگی به مقدار زئولیت معدنی اضافه شده دارد. اگر
قرار باشد خاکهای معدنی تجاری برای مصارف کشاورزی و باغبانی توسعه یابند،
بهتر است در تکنولوژی استفاده از آن‌ها در رابطه با هر محصول گیاهی به خصوص
تجدید نظر به عمل آید تا بتوانند نیازهای ویژه محصولات را تامین نمایند.

برای آن‌هایی که درگیر تحقیق درباره زئولیت معدنی طبیعی و توسعه آن‌ها در مصارف
باغبانی و کشاورزی هستند، پالایش تکنولوژی‌های موجود و کسب موفقیت در بازار
هستند که بایستی مورد توجه تحقیقات و توسعه در بخش‌های زراعت و باغداری
در زمینه استفاده از سنگهای معدنی قرار گیرند .

این نوع زئولیت معدنی کریستالی به راحتی قابل دسترس بوده و از معدن
ایران استخراج می گردد.

توضیحات :
* زئولیت معدنی ایران
* فروش زئولیت معدنی ایران
* زئولیت معدنی ایران چیست؟
* کاربرد زئولیت معدنی ایران

مدیریت فروش این محصول خانم
رضایی 09128435229

صادرات زئولیت ایران

فروش و صادرات  زئولیت معدنی ایران سنگ معدنی زئولیت برای انواع فیلتراسیون آب
در زمینه تصفیه آب صنعتی  و تصفیه آب دریایی و تصفیه فاضلاب صنعتی و کلیه رشته های
مرتبط در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و انواع فیلتراسیون مداربسته  پرورش ماهی

1- فروش زئولیت معدنی

2- صادرات زئولیت معدنی

3- بسته بندی انواع سایزها زئولیت معدنی ایران

4- فروش کلی و جزئی زئولیت معدنی ایران

5-قابلیت ارسال سفارشات انبوه

6- قابلیت بسته بندی سفارشات انبوه

7- طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون مداربسته برای تصفیه آب

8- طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون مداربسته برای تصفیه فاضلاب

9- طراحی و ساخت انواع فیلتراسیون مداربسته برای پرورش ماهی

10-قابلیت فروش به کلیه نقاط ایران

11- قابلیت فروش و صادرات زئولیت ایران  و ارسال به کلیه کشورهای حاشیه ایران

12- صادرات زئولیت ایران و فروش به اروپا

برخی از کاربردهای این سنگ زئولیت معدنی در انواع کاربردها

اطلاعات تکمیلی  در زمینه تصفیه آب کشاورزی و نحوه شیرین سازی آب چاه
برای کشاورزی و تاثیر آن درخاک کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی آبشیرین کن کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی برای گلخانه ها و زمین های کشاورزی

تصفیه آب چاه کشاورزی یا فیلتر کردن  با سنگ زئولیت معدنی و میکروب زدایی آب چاه
و کنترل کیفیت آب چاه برای کشاورزی و مقاوم سازی  آب چاه برای گلخانه پرورش گل
و سیفی جات وفیلتر نمودن آب با این نوع زئولیت معدنی از کاربردهای این سنگ با ارزش است.

تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب بهداشتی و فیلتر نمودن فاضلاب با این
نوع سنگ زئولیت معدنی در اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کاربرد فراوانی دارد.

درواقع در روند همان  تصفیه آب صنعتی که به روش اسمز معکوس طراحی و
اجرا می گردد می توان به جای سیلیس از این نوع زئولیت استفاده نمود .و
پس از مراحل شیرین سازی آب چاه آب تصفیه

شده ذخیره می گردد و مورد استفاده گلخانه ها و زمین های کشاورزی
قرار می گیرد.

مدیریت نمایندی و فروش و  صادرات زئولیت ایران
Export zeolite iran

خانم رضایی 09128435229