زئولیت معدنی ایران

((خصوصیات  زئولیت معدنی ایران  ))

خصوصیات فیزیکی و شیمیای منحصربه‌ فرد زئولیت معدنی ایران طبیعی آن‌ها را
در بسیاری از کاربردهای کشاورزی و باغبانی سودمند نموده است.

تکنولوژی‌های وابسته به زئولیت معدنی ایران  در کشاورزی و باغبانی شامل آزاد
سازی تدریجی کودها و اصلاح و بهبود خاک وآب کشاورزی است.

این کاربردها میزان تقاضای زئولیت های معدنی را در طیف تکنولوژیکی
(از کاربرد آن‌ها در کشورهای در حال توسعه گرفته تا کاربرد آن‌ها در کشاورزی )
افزایش می‌دهد.

تحقیقات نشانگر این است که آزاد سازی تدریجی کودها توسط زئولیت  معدنی ،
می‌تواند در خاک‌های طبیعی و مصنوعی به واسطه واکنش‌های تبادل یونی و یا
تجزیه مواد کانی صورت گیرد.

در روش دوم، خاکهای معدنی در ترکیب با کانی‌های با درجه انحلال پایین مانند
فسفات آپاتیت به کارمی‌روند. تحت شرایط مناسب، خاکهای معدنی راندمان
مصرف کودها را افزایش خواهد داد.

خصوصیات  زئولیت معدنی ایران

توانایی کلینوپتیلولایت در پایین آوردن نیتریفیکاسیون (تا 11 درصد)، پایین آوردن
شستشوی نیترات (تا 30 درصد)، افزایش میزان جذب آمونیم و پتاسیم، کاهش
تبخیر آمونیاک و آزاد سازی تدریجی NH4+ و K+ و سایر مواد غذایی مورد مطالعه
قرار گرفته است.

سیستم‌های خاکهای معدنی به‌طور موفقیت آمیزی در کوبا و بلغارستان توسعه
یافته اند، ولی این گونه سیستم‌ها برای تامین مواد مغذی به درمان‌های دوره ای
با کودهای شیمیایی یا محلول‌های مغذی بیش‌تر از خاکهای معدنی ترکیب شده
با مواد کانی نیازمند هستند.

خواص زئولیت معدنی کریستالی در زمین کشاورزی و باغات میوه
مطلوب‌ترین سیستم‌های زئولیت معدنی ، آن‌هایی هستند که (شامل ساختمان
سخت و متخلخل، چگالی حجم متوسط، زهکشی خوب، قابلیت تبادل کاتیونی بالا
و ثبات شیمیایی در برابر تغییرات pH) را دارا باشند و تغذیه متعادل گیاه را برای
چرخه‌های تولید بدون اضافه نمودن کودها تامین نمایند.

سیستم‌های زئوپونیکی با دارا بودن این خصوصیات می‌توانند در بخش‌های عظیم
تجاری و فروشگاه‌های مصرف کننده، به عنوان واسطه‌های رشد گیاه مورد
توجه قرار بگیرند.

((خصوصیات  زئولیت معدنی ایران  )) خاکهای معدنی می‌توانند ظرفیت تبادل
کاتیونی (CEC) خاک و رطوبت را افزایش دهند و هدایت آب را توسعه بخشند.
همچنین میزان محصولات را در زمین‌های اسیدی افزایش داده و میزان جذب
عناصر سنگین و مضر مانند مس، کادمیوم، سرب و روی توسط گیاه، در خاک‌های
آلوده را کاهش دهند.

وسعت تاثیر این خصوصیات بستگی به مقدار زئولیت معدنی اضافه شده دارد. اگر
قرار باشد خاکهای معدنی تجاری برای مصارف کشاورزی و باغبانی توسعه یابند،
بهتر است در تکنولوژی استفاده از آن‌ها در رابطه با هر محصول گیاهی به خصوص
تجدید نظر به عمل آید تا بتوانند نیازهای ویژه محصولات را تامین نمایند.

برای آن‌هایی که درگیر تحقیق درباره زئولیت معدنی طبیعی و توسعه آن‌ها در مصارف
باغبانی و کشاورزی هستند، پالایش تکنولوژی‌های موجود و کسب موفقیت در بازار
هستند که بایستی مورد توجه تحقیقات و توسعه در بخش‌های زراعت و باغداری
در زمینه استفاده از سنگهای معدنی قرار گیرند .

این نوع زئولیت معدنی کریستالی به راحتی قابل دسترس بوده و از معدن
ایران استخراج می گردد.

توضیحات :
* زئولیت معدنی ایران
* فروش زئولیت معدنی ایران
* زئولیت معدنی ایران چیست؟
* کاربرد زئولیت معدنی ایران

مدیریت فروش این محصول خانم
رضایی 09128435229