کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب
فیلتراسیون در فرآیند تصفیه فاضلاب و خواص جذب بالای آلودگی در خروجی
فاضلاب با استفاده از سنگ معدنی زئولیت

در فرآیند تصفیه فاضلاب زدودن آلاینده‌ها از پساب به ‌ویژه فاضلاب خانگی است
که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها
و تأمین فاضلاب تصفیه شده که برای محیط زیست بی‌خطر باشد.

روش های جذب آلودگی سنگ زئولیت معدنی و فرآیند فیزیکی شامل آشغالگیری
، دانه‌گیری، فیلتراسیون و ته‌نشینی و روش شیمیایی شامل انعقاد و لخته‌سازی
، تبادل یون و تنظیم pH می باشد.

روش های شیمیایی نسبت به روش های فیزیکی پیچیده تر و هزینه بر بوده و همچنین
از لحاظ هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی و بهره برداری نیز مناسب نیستند. به
همین دلایل سعی می شود حتی الامکان از این روش برای حذف آلاینده ها استفاده
نشود.

در فرآیند بیولوژیکی با توجه به کیفیت فاضلاب از یکی از روش های هوازی یا بی
هوازی و یا هر دو استفاده می شود که در نهایت استفاده از شن زئولیت معدنی در
خروجی فاضلاب کمک به سزایی در حذف مابقی برخی از آلایندگی ها باشد.

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب
حذف نیترات یا کاهش نیترات خروجی از فاضلاب یکی دیگر از کاربردهای این زئولیت
معدنی است و بعد از فیلتراسیون غشایی، فاضلاب تصفیه شده غیرقابل تشخیص
از آب طبیعی قابل نوشیدن (بدون مواد معدنی) باشد. نیترات با روش‌های طبیعی
در تالاب از فاضلاب خارج می‌شود اما همچنان نیتروژن دهی میکروبی وجود دارد،
مقدار کمی متانول توسط باکتری‌های کربنی اضافه می‌شود.

تصفیه خانه‌های اوزونی نیز محبوبیت رو به رشدی دارند و از ازن ژنراتور شرکت
تمدن آریا استفاده شده که به این صورت آلودگی‌های آب را مثل حباب‌های اوزونی
از مخزن خارج می‌کنند اما انرژی فشرده می‌شود و در اثر ازن زنی و سپس بعداز
خروجی از فیلتر شنی زئولیت معدنی نیترات نیز کاهش پیدا می کند .

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب
حذف آلودگی نهایی از تصفیه فاضلاب صنعتی یا بهداشتی در صورتی که فرآیند ازن
زنی انجام گیرد و پس از آن با استفاده از فیلتر شنی زئولیت معدنی فاضلاب فیلتر
گردد 100٪ بهتر نتیجه خوبی در فرآیند تصفیه فاضلاب خواهد داشت و حتی نتیجه
این فرآیند بهتر از فیلتر شنی سلیس و فیلتر کربن اکتیو فعال می باشد.

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در تصفیه فاضلاب های سنگین

فاضلاب های سنگین از آنجایی که همه آبراه‌های طبیعی شامل باکتری و مواد مغذی
هستند، تقریباً هر نوع ترکیب زائدی که وارد این آبراه‌ها می‌شوند واکنش‌های بیوشیمیایی
را آغاز می‌کنند این نوع واکنش‌های بیوشیمیایی که در آزمایشگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شوند
اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نامیده می‌شوند (BOD). این مواد شیمیایی مسئول شکستن
اکسیدکننده‌های قوی هستند این واکنش‌های شیمیایی که در آزمایشگاه انجام می‌شوند
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی نامیده می‌شوند (COD). هر دو آزمایش‌های BOD و COD
برای اندازه‌گیری ارتباط اثر کاهش اکسیژن حاصل از آلاینده‌های فاضلابی هستند.

فیلتر شن معدنی زئولیت می تواند COD رانیز کاهش دهد. همچنین هیچ ارتباط کلی بین
BOD و COD نیز وجود ندارد. ممکن است که بتوان این نوع ارتباط را در یک جریانی خاص
از فاضلاب برای آلاینده‌های خاص تعمیم داد اما این نوع ارتباط برای آلاینده‌های دیگر پساب
در یک جریان دیگر از فاضلاب قابل استفاده نخواهند بود.

با این حال، آب روی نهایی یک تصفیه خانه که در یک منطقه بزرگ صنعتی کار می‌کند در
فرآیند تصفیه شامل هزینه های بالایی می باشد این فیلتراسیون شنی زئولیت معدنی
با قیمت بسیار مناسب می تواند جایگزین سیلیس شود و همچنین برخی از خواص این
شن جادویی می تواند جایگزین خیلی از فرآیند های پر هزینه در مسیر تصفیه فاضلاب گردد.

کاربرد سنگ زئولیت معدنی در تصفیه فاضلاب
تست‌های آزمایشگاهی برای تعیین میزان بالای این شن زئولیت معدنی می تواند تایین
کننده مکانی این فیلتراسیون زئولیتی باشد . اکسیژن مورد نیاز در بسیاری از متون
استاندارد دقیق هستند. در کشورهای پیشرفته نیز این زئولیت کاربرد بسیار بالایی
دارد و دفع این شن بسیار آسان و کم هزینه است.

استفاده سنگ معدنی در سر شاخه های ذیل :
* طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری
* پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب
* طراحی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان
* مراحل تصفیه فاضلاب بیمارستان
* روش های تصفیه فاضلاب بیمارستانی
* فاضلاب بیمارستانی چیست
* دستورالعمل دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانی
* حذف آلودگی میکروبی فاضلاب بیمارستانی
* پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی
* قیمت تصفیه فاضلاب خانگی
* تصفیه فاضلاب انسانی
* پکیج تصفیه فاضلاب خانگی
* پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی
* پکیج تصفیه فاضلاب
* پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

کاربرد زئولیت در تصفیه فاضلاب برای خرید شن زئولیت معدنی طبیعی
مدیریت فروش خانم رضایی 09128435229