زئولیت در خاک کشاورزی

زئولیت(به انگلیسی:Zeolite ) یک سنگ استخراجی از معدن است که با دستگاه های
سنگ شکن تبدیل به انواع سایزها می گردد.

zeolite mineral iran

که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در پیش تفصه آب
و تصفیه آب صنعتی و در صنایع یه عنوان جاذب سطحی و جاذب عمقی و جاذب اسفنجی است.

واژه زئولیت در اصل در سال ۱۷۵۶ توسط کانی شناس سوئدی اکسل فردریک
کرونستد(به انگلیسی: Axel Fredrik Cronstedt) ابداع شد. نام زئولیت از ترکیب
دو واژه یونانی (ζέω (zéo، به معنی «جوش» و (λίθος (lithos، به معنای «سنگ»
تشکیل شده است که امروزه به یک سنگ پر کاربرد تبدیل شده است.

زئولیت‌ها به طور گسترده‌ای در صنعت برای پیش تصفیه آب، به عنوان کاتالیزور
و برای پیش تصفیه آب تخصصی و پیشرفته استفاده می‌شود .

مهمترین استفاده زئولیت در سیستم تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی
همچنین حذف میکروبی و حذف کدورت آب پرورش ماهی و حذف آلودگی
پس از آن پس آب پرورش ماهی درصنایع کشاورزی نیز کاربرد دارد.

از بین زئولیت‌های طبیعی فقط ۹ نوع به مقدار زیاد در طبیعت یافت می‌شوند.
خواص فیزیکی و شیمیایی زئولیت‌های طبیعی متفاوت بوده و در بین نمونه‌های
مختلف یک نوع خاص از زئولیت نیز تفاوت‌هایی در خواص فیزیکی (اندازه منفذ،
اندازه بلور، ظرفیت تبادل یونی و ظرفیت جذبی) و ترکیب شیمیایی وجود دارد.

زئولیت معدنی به راحتی می تواند تغیرات و واکنش های آنیونی و کاتونی ایجاد نماید
یعنی وقتی از فیلتر زئولیت آب عبور نمایید تغییرات و واکنش های آن قابل اجرا است
و تغیرات یونی آن با آنالیز قابل روئیت است البته خود زئولیت مستقیم برخاک کشاورزی
هم تاثیرات بسیار فراوانی ایجاد می نماید.

موارد استفاده زئولیت‌های مصنوعی و طبیعی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها
منشأ می‌گیرد که خود آن هم به نوبه خود تابعی از ساختمان بلوری و ترکیب شیمیایی
زئولیت‌ها است.

میکس زئولیت در خاک کشاورزی و اصلاحا تصفیه خاک کشاورزی از طریق این نوع زئولیتها
امکان پذیر است.

فیلتر نمودن آب چاه کشاورزی با زئولیت برای بهبود کیفیت خاک ومحصولات کشاورزی
کودهای نیتروژنی که موجب تولید آمونیوم در خاک می شوند مانند سولفات آمونیوم ،
نیترات آمونیوم ،آمونیاک بدونآب و اوره ، خاک ها را اسیدی می کنند. باکتری ها در خاک
، آمونیوم را به نیترات اکسید کرده و تولید اسیدیته می نمایند .

زئولیت در خاک کشاورزی تاثیرات مهم میکس نمودن زئولیت با خاک کشتورزی و
کود کشاورزی باعث بهبود نمودن کیفیت خاک کشاورزی شده و باعث رشد بهتر گیاه
میگردد. حذف آلودگی توسط زئولیت معدنی و فیلتر نمودن آب کشاورزی با زئولیت
باعث حذف برخی از موارد آلودگی آب چاه کشاورزی شده کمک فراوانی درکیفیت
آب چاه شده

در کود دهی و زئولیت در خاک کشاورزی کود بیش از حد و مقدار تزریق آن به خاک
و عدم آگاهی از تزریق کود به خاک منجر به خسارات به محصولات کشاورزی می
گردد و کود بیش حد ریشه گیاهان را از بین می برد .

وقتی که از خاک آزمایش کامل گرفته شود نشانگر این است که چه مقدار مواد معدنی و
چه مقدار خاک نیاز به کود یا میکروب زدایی نیاز دارد .

بهترین روش برای نگهداری از گلخانه های مصنوعی و محصولات کشاورزی خواص نیاز
مبرم به نگهداری دارد .

کنترل کیفیت آب کشاورزی و در صورت نیاز حذف EC و TDS و سختی آب و
میکروب زداییآب کشاورزی به وسیله گاز ازن یکی دیگر از روشهای مهم تصفیه
آب و تصفیه خاک کشاورزیمی باشد روشهای نوین تصفیه آب کشاورزی می تواند
80 درصد مشکلات کشاورزی را حل نماید بیشترین موارد از طریق آب آلوده و سختی
بالا می تواند آسیب های جدی به محصولات کشاورزی وارد نماید.

نصب فیلتر آب زئولیت در خاک کشاورزی معجزه می نماید.

در هر صورت باید در مسیر ابتدایی خط ورودی آب چاه نصب گردد وقتی که آب چاه
تصفیه نگردد و بر روی گیاهان و باغات میوه به همان شکی اولیه پمپاژ گردد سختی
بالا و میکروب آب چاه ریشه درختان و گیاهان را از بین می برد .

زئولیت در خاک کشاورزی و عوامل کودهای اسیدزا و تاثیر منفی آن در کودهای نیتروژنی
که موجب تولید آمونیوم ، آمونیاک بدون آب و اوره ، خاک ها را اسیدی می کنند .باکتری
ها در خاک کشاورزی ، آمونیوم را به نیترات اکسید کرده و تولید اسیدیته می نمایند .
این واکنش به حدی تولید اسید یته کند که برای رشد محصول نیاز به اضافه کردن آهک باشد.

منابع نیترات که حامل یک کاتیون بازی هستند در مقایسه با منابع آمونیوم ، اسیدیته
کمتری تولید تولید می کنند. کودهای فسفری که حاوی یا ایجاد کننده یون آمونیوم هستند
، تاثیر بیشتری بر پی اچ دارند . اسید فسفریک تولید شده بر اثر انحلال کودهای فسفری
مانند سوپر فسفات و مونوآمونیوم فسفات می توانند پی اچ را به ترتیب تا 5/1 و5/3
کاهش دهند.

اما مقدار یون هیدروژن تولید شده درخاک کشاورزی بسیار کم بوده و در بلند مدت اثر
اندکی بر پی اچ خاک کشاورزی دارد . دی ـ آمونیوم فسفات درابتدا پی اچ خاک کشاورزی
را تا حدود 8 افزایش می دهد، مگر آنکه پی اچ اولیه خاک از پی اچ کود بیشتر باشد .

اسیدیته تولید شده توسط نیتراتی شدن یون آمونیوم موجود در دی آمونیوم فسفات ،
این افزایش اولیه پی اچ را تعدیل می نماید.

اهمیت زئولیت در خاک کشاورزی و PH برای رشد گیاه در خاک کشاورزی
شواهدی وجود دارد نشان می دهند PH خاک کشاورزی تاثیر مستقیمی بر رشد
گیاه ندارد و یا میزان تاثیر مستقیم آن بر رشد گیاه ، بسیار کم است . به نظر می رسد
تا زمانی که سایر عوامل مطلوب باشند، تغییرات گسترده غلظت یون های Hzو OH
تغییری در گیاهان ایجاد نکند.

تاثیرات غیر مستقیم آن ، متعدد و شدید می باشند که از جمله آن ها سمیت آلومینیوم
است که قبلا به آن اشاره شد. در خاکی با PH 4 احتمالا آنقدر A1 محلول وجود دارد که
آن را برای اکثر گیاهان سمی نماید، در حالی که در محلول های غذایی دارای PH 8
چنین مشکلی درخاک کشاورزی به وجود نمی آید.

باران اسیدی به عنوان آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و باعث اسیدی
شدن آب ها ، خاک و تخریب اکوسیستم ها و حاصلخیزی خاک کشاورزی شده است .
با افزایش اسیدیته ، غلظت یون آلومینیوم و عناصر سنگین مانند کادیوم ، مس و روی
و به دنبال آن خطرات اکولوژیکی افزایش می یابد .

کاهش عناصر معدنی موجود در محلول خاک ها در ارتباط با آبشیویی مداوم کاتیونها
می تواند باعث کمبود عناصر غذایی در خاک کشاورزی شود. اثرات باران اسیدی بر
آبشیویی کاتیون ها و اتلاف آن ها از نگرانی ها روز افزون زیست محیطی و کشاورزی
می باشد .

افزایش آبشیویی فسفر به دنبال بارش باران اسیدی توسط لینگ گزارش شده است .
اثر باران های اسیدی بر آبشیویی فسفر ، پتاسیم ، کلسیم و منیزم در ستون های
آبشیویی در یک خاک لوم شنی آهکی در مدت زمان 40 روز گرارش شده است .

تغییرات مشاهده شده در PH زهاب ها در تیمارهای مختلف تغییر کرده و در همه زهاب
ها PH بین 9/8 = 2/8 نوسان داشته است . حضور کربنات کلسیم در خاک کشاورزی
47 گرم در کیلوگرم خاک کشاورزی خنثی شدن اسید و مانع از کاهش PH شده است .

خاک شور ، سدیمی و شور – سدیمی خاک کشاورزی
در نواحی خشک و نیمه خشک ، آب از سفره های اب کم عمق به شمت بالا حرکت
می کند . تبخیر می شود و نمک ها در نزدیک و یا روی سطح خاک رسوب کرده و تشکیل
خاک های شور ، سدیمییا شور – سدیمی را می دهند . این خاک ها به طور گسترده
در نواحی خشک و نیمه خشک که میزان بارندگی برای آبشیویی کافی نیست ،
پراکنده هستند .

تقریبا 10 درصد معادل 3/5 بیلیون هکتار از کل خاک ها تحت تاثیر نمک قرار دارند .
در حدود 20 درصد خاک های تحت کشت ، شور 35 درصد آن ها سدیمی هستند .
این خاک ها عمدتا در اراضی تحت کشت آبی که در آن ها روش های غیرصحیح آبیاری
و زهکشی مورد استفاده قرار می گیرند ، رایج هستند .

مرداب های نمک در مناطق گرم ، باتلاق های درخت کرنا خانواده شاه پسند در نواحی
حاره و مرداب های نمک در مجاورت دریاچه های شور ، مناطقی هستند که این خاک ها
در آن ها یافت می شود .

مدیریت فروش زئولیت جهت مصارف کشاورزی
جهت خرید زئولیت برای فیلتر آب چاه کشاورزی و خاک کشاورزی با مدیریت فروش تماس
بگیرید. خانم رضایی 09128435229