فروش زئولیت

فروش با کیفیت ترین زئولیت جهان در ایران
فروش زئولیت برتر ایران همراه با آزمایش کامل
فروش زئولیت ایران و آمادگی صادرات این محصول به خارج از کشور

چند نوع طبقه‌بندی برای زئولیت‌ها انجام گرفته است. یک طبقه‌بندی قدیمی بر اساس شکل
بلور است. در این طبقه‌بندی زئولیت‌ها به بلورهای رشته‌ای، ستونی و مختلط تقسیم‌بندی
می‌شونداین نوع زئولیت از لحاظ کیفیت و آنالیز مربوطه بهترین زئولیت می باشد.

یک نوع دیگر زئولیت بر اساس منشأ شکل گیری آن‌ها است؛ که از این نظر زئولیت‌ها به
دو نوع رسوبی و آتشفشانی تقسیم‌بندی می‌گردند. در زئولیت‌های رسوبی نسبت سیلیسیم
به آلومینیوم بزرگتر از زئولیت‌های آتشفشانی است.

زئولیت‌های موجود در ایران از نوع رسوبی هستند، در حالی‌که اکثر گونه‌های طبیعی
زئولیت‌های موجود در جهان از نوع آتشفشانی هستند. نوع سوم تقسیم‌بندی بر اساس
خواص اسیدی یا بازی زئولیت‌ها بنا شده است.

در این تقسیم‌بندی زئولیت‌هایی که نسبت آلومینیوم به سیلیسیم (Al به Si) در آن‌ها در
دامنه ۸/۰به بالا باشند، جزء زئولیت‌های اسیدی و زئولیت‌هایی که در آن‌ها این نسبت
بین ۵/۰ تا ۶/۰ و کم‌تر باشد، جزء زئولیت‌های قلیایی طبقه‌بندی می‌شوند.

خواص زئولیت‌ ایران و فروش زئولیت
به‌طور کلی تراکم زئولیت‌های طبیعی در دامنه ۹/۱ تا ۲/۲ میلی‌گرم در متر مکعب
است. با وجود این تراکم زئولیت‌هایی که مقادیر زیادی باریم و استرانسیم دارند،
ممکن است در حدود ۵/۲ تا ۸/۲ میلی‌گرم در متر مکعب باشند. اکثر مواد زئولیتی
بی‌رنگ یا سفید هستند. با این حال بعضی از آن‌ها که حاوی مقادیر جزئی یا کم آهن
هستند، به رنگ زرد کم رنگ یا قهوه‌ای مایل به قرمز دیده می‌شوند.

زئولیت‌ها در حالت تعلیق باعث به وجود آوردن pHهای ۵/۹ تا ۵/۱۰ شده و در نتیجه
تجزیه کامل یا نسبی موجب ایجاد pHهای بالاتری نیز می‌گردند. اگر چه اغلب زئولیت‌های
حاوی Si کم یا متوسط (نسبت Si به Al به ترتیب برابر ۵/۱ به ۱ و ۲ به ۵/۱) در محلول‌های
اسیدی با pH پایین‌تر از ۳ متلاشی می‌شوند، بعضی گونه‌های حاوی Si زیاد مثل کلینوپتیلولیت
و موردنیت در pH حدود ۲ نیز پایدار هستند و برای دوره‌های کوتاه‌تر حتی در pH پایین‌تر از
۲ نیز پایدار می‌باشند.

فروش زئولیت معدنی با مشخصات آنالیز شده ذیل :

ZEOLIT : (CLINOPTILOLITE ) +CRISTOBALITE
+HALITE + MONTMORILLONITE+QUARTZ

مشخصات شرایط محیطی آزمایشگاه :
دما 25C
رطویت: 30٪
استاندارد مرجع آزمون : BS EN 13925-1 : 2003
نوع لامپ: UV ولتاژ : 40kv

توضیحات :

قیمت زئولیت در بازار
فروش زئولیت سمنان
قیمت زئولیت کشاورزی
فروش زئولیت اصفهان
خرید و فروش زئولیت
خواص فیزیکی متنوعی از قبیل هدایت الکتریکی
خواص کاتالیتیکی جذب و شبکه یونی آنیونی و کاتیونی
خواص جذب آلودگی میکروبی
خواص جذب برم یا تلخی آب
خواص جذب نیترات

فروش زئولیت تهران
فروش زئولیت سمنان
فروش زئولیت سرتاسر ایران
فروش زئولیت و صادرات به خارج از کشور

مدیریت فروش خانم رضایی
09128435229