کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری

کاربرد سنگ زئولیت معدنی بستر دام ها و گاوداری استفاده گازازن پلاسما تمدن آریا
در گاوداری شیر دوشی و کارواش گاو و شستشوی دام و زایمان گاو

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
آیا می دانستید گاوها یکی از عوامل گرمایش زمین، آلودگی هوا و کاهش سطح
جهانی آب هستند؟
یک گاو از بدو تولد تا روزی که کشته می‌شود حدود ۳۵ کیلوگرم دی‌اکسید کربن
تولید می‌کند که این مقدار را می توان با سنگ زئولیت و گاز ازن پلاسما کم نمود.

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
آیا می دانستید 90٪ بیماریهای گاوی از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس
به وجود می آید ?
آغشته کردن خوراک دام به گاز ازن و آغشته کردن آب خوراک دام به گاز ازن
وتزریق گاز ازن به محیط می تواند جلوگیری ازانتشار و درگیری بیماری به
یکدیگرو اکثر بیماریهایی که منابع آنان از باکتری و میکروب است گاز ازن
به راحتی از بین می برد .

ایجاد بستر سنگ زئولیت در محیط دامداری و زیر پای دام برای جذب آلودگی دامی
و همچنین در بستر گاو های در حال زایمان و کارواش کردن دام ها به وسیله گاز ازن
پلاسما شرکت تمدن آریا و همچنین تزریق گاز ازن در خروجی فاضلاب دامداری و
فیلتراسیون فاضلاب با سنگ زئولیت معدنی می تواند فاضای 100٪ بهداشتی را برای
تولید گوشت صنعتی و شیر صنعتی و مکانیزه برای دامدار ایجاد نماید.

چند نوع از بیماری های شایع در گاوها و نوع انتقال بیماری :
1 – (FMD) بيماري تب برفكي (دهن زخم یا دباغ)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس

2 – بيماري طاعون (گاو مرگی)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس
عامل بیماری زا: ویروس طاعون

3 – بيماري شاربن (سياه زخم، قره يارا و خون شاش)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس
عامل بیماری زا: باكتري باسيلوس آنتراسيس

4 – بيماري شاربن علامتي (قره يانيق)
عامل بیماری زا: باكتري
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تماس با دام آلوده

5 – بيماري تيلريوز (زردي، سارليق)
نحوه انتقال: انتقال از طریق کنه های آلوده به انگل
عامل بیماری زا: انگل منتقل شده از کنه به دام
نحوه انتشار: انتشاز از طریق بزاق کنه در هنگام نیش زدن

6 – بيماري پاستورلوز (خشه خشه)
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده، تنفس هوای آلوده و انتقال
از طریق زخم های پوستی
عامل بیماری زا: باکتری

7 – بيماري تب مالت (بروسلوز)
بیماری: بالا آتما، بچه اندازي و یا تب مالت که بیماری مشترك بين
انسان و دام است.
عامل بیماری زا: باکتری بروسلا
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده، تماس با جنین سقط شده و
جفت و ترشحات رحمی گاو

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
یکی از علت های که دامدران از این سیستم استفاده نمی کنند و تلفات می دهند
عدم اطلاع از این سیستم است که با توجه به کارهایی های بالای سنگ زئولیت
و گاز ازن پلاسما خیلی میتونه کمک به کیفیت دامداری نماید.

90٪ در صد آلودگی هوا و آلودگی دام و 90٪ آلودگی محیط دامداری و کاهش
بو با استفاده از سنگ زئولیت معدنی و دستگاه ازن ژنراتور

کاربرد زئولیت در بستر دام ها و گاوداری
با استفاده از زئولیت شرایط گاوداری ها بهتر می شود استفاده از زئولیت در حذف
آلودگی و انتشار آلودکی کمک فراوانی می نماید.

راههای پیشگیری:
این بیماری ها قابل پیشگیری است و می توان برای پیشگیری از ابتلای دام به
بیماری تب برفکی ودیگر بیماریهایی که با باکتری و میکروب سرکار دارند و منشاء ان
با باکتری و میکروب است اقداماتی همچون رعایت بهداشت و ضدعفونی نمودن
با گاز ازن مداوم جایگاه پرورش دام و وسایل موجود در جایگاه پرورش، قرنطینه نمودن
دام های آلوده، واکسیناسیون به موقع و کافی را انجام داد.

در بستر استراحت گاوها با استفاده ازسنگ زئولیت می توان این معضل را برطرف
نمود. . در صورتی که بر روی کف محل زندگی گاوها، مقداری زئولیت پاشیده شود،
آب باران و هر گونه آب و همچنین بو و آمونیوم محیط را جذب خواهد کرد و شرایطی
مناسب برای پرورش گاوها فراهم خواهد شد و تا 90٪ درصد میتوان آلودگی و میکروب
و باکتری را ازبین برد.

کاربرد زئولیت بستر دامداریها و گاوداری :
فروش سنگ زئولیت معدنی برای محیط دامداری و برای بستر دامداری و بستر
زایمان دامداری و همچنین فروش سیستم ازن ژنراتور تمدن آریا برای گاوداری

توضیحات فروش :
* لوازم شیردوشی گاوداری
* قطعات دستگاه شیردوش
* شستشوی دستگاه شیردوشی
* ضد عفونی کردن آب شرب دامداری
* فیلتر تصفیه آب زئولیت دامداری
* دور کردن حشرات با گاز ازن
* دور کردن آلودگی دامداری با زئولیت
* ضد عفونی بستر دامداری با زئولیت
* کاربرد ازن پلاسما در شیر دوشی
* حذف مواد شیمیایی در شیر دوشی
* حذف COD کامل از شیر دوشی
* تصفیه کامل COD از شیر دوشی
* تصفیه فاضلاب دامداری
* ضد عفونی با گاز ازن برای زایمان گاو
* ضد عفونی قسمت شیر دوشی دامداری
* ضد عفونی هوای گاوداری
* ضد عفونی گردن هوای گاوداری با گاز ازن
* ضد عفونی شستشوی پستان گاو
* ضد عفونی شستشوی پستان گاو با گاز ازن

مدیریت سنگ زئولیت دامداری و دستگاه ازن ژنراتور
خانم رضایی 09128435229